FLEXIBEL PENSIOEN

Wat ik in de discussie over flexibele pensionering mis, is de factor "arbeidsverleden'.

Hieronder versta ik de tijd die iemand in het arbeidsproces heeft doorgebracht. Zo zal het toch enig verschil moeten maken of iemand op zijn/haar zestigste reeds 45 jaar aan het arbeidsproces heeft bijgedragen zonder een beroep te hebben gedaan op de algemene middelen, of "slechts' dertig jaar, bijvoorbeeld doordat hij/zij lang gestudeerd heeft en daarbij langdurig een beroep heeft gedaan op de uit de algemene middelen bekostigde onderwijsvoorzieningen, waarvan de kosten gewoonlijk een veelvoud vormen van de les- of collegegelden. Het zou een daad van rechtvaardigheid zijn de factor "arbeidsverleden' te laten meewegen bij eventuele flexibilisering van de AOW, die immers eveneens uit de algemene middelen worden bekostigd.