Europese Commissie besluit tot vacaturestop

BRUSSEL, 29 APRIL. De Europese Commissie heeft uit bezuinigingsoverwegingen besloten een vacaturestop in te stellen. Tegen volgend jaar zullen daardoor ongeveer duizend stoelen onbezet blijven.

EG-commissaris Schmidhuber (begroting) heeft dat gisteren in Brussel gezegd bij de presentatie van de ontwerp-begroting 1994. Komend jaar zal het EG-budget ruim 70 miljard ecu (154 miljard gulden) bedragen, een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van de begroting van dit jaar. Maar ten opzichte van de aanvullende begroting voor 1993 (die nog moet worden goedgekeurd) en rekening houdend met de te verwachten inflatie, is sprake van een reëele stilstand of zelfs lichte vermindering, aldus Schmidhuber.

De EG ondervindt vooral last van de wisselkoersperikelen die zich sinds de afgelopen septembercrisis rond het EMS hebben voorgedaan. Daardoor is de ecu zo'n vijf procent in waarde gedaald ten opzichte van de Belgische frank, en dat slaat een gat in de bestedingsmogelijkheden van de Commissie. De Commissie ontvangt haar inkomsten in (goedkopen geworden ecu's) terwijl haar uitgaven voor onder andere lonen voor het personeel in Brussel en in Luxemburg, en huur van gebouwen, geschieden in (relatief duur geworden) franks.

Ook indirect hebben de valuta-aanpassingen grote invloed op het EG-budget. Door de devaluatie van het Britse pond en de zuidelijke munten is de EG meer geld kwijt om de boeren in die landen de afgesproken inkomenssteun te geven. Bovendien leidt de hervorming van het EG-landbouwbeleid, waartoe vorig jaar werd besloten, de eerstkomende jaren tot hogere uitgaven, los van wisselkoersen.

Het gevolg van dat alles is dat de landbouwuitgaven - die meer dan de helft van het totale EG-budget beslaan - dit en komend jaar hoger zullen uitvallen dan het daarvoor vastgelegde plafond. Om de boeren toch te kunnen subsidiëren zal daarom een beroep moeten worden gedaan op de monetaire reserves van de EG. Op hun top in Edinburg zetten de EG-regeringsleiders daarvoor afgelopen december al bij voorbaat het licht op groen.

Commissaris Schmidhuber kon gisteren nog niet aangeven welke onderdelen van het EG-apparaat in Brussel zullen worden getroffen door de vacaturestop. Maar feit is dat de “bezuinigingsbegroting” voor 1994 het onder andere EG-commissaris Van den Broek niet gemakkelijker maakt om zijn nieuwe 'departement' voor externe politieke betrekkingen volledig te bemannen. In een persgesprek begin deze maand wees Van den Broek zelf al op de consequenties van de financiële tegenvallers waarmee de Commmissie wordt geconfronteerd. Die maken het creëren van nieuwe posten moeilijk tot onhaalbaar, aldus Van den Broek.