De Telegraaf boekt minder jaarwinst, handhaaft dividend

De winst van Holdingmaatschappij De Telegraaf is vorig jaar met 3,5 procent gedaald van 72,6 miljoen naar 70,1 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend in contanten van 3,92 gulden per aandeel.

De Telegraaf had vorig jaar een 1,7 procent hogere omzet die op 804 miljoen gulden uitkwam. De uitkering van 2 miljoen gulden van het Bedrijfsfonds voor de Pers voor de exploitatie van De Courant Nieuws van de Dag verviel en er was een daling van 5,4 miljoen gulden aan Ster-compensatie. De bedrijfslasten stegen met 2,2 procent tot 722 miljoen gulden. In dit laatste bedrag zit een daling verwerkt van de kosten van de grond- en hulpstoffen met 11,4 procent en een stijging van de loonkosten met 6,8 procent, van de afschijvingen met 10,4 procent en van de overige bedrijfskosten van 5,3 procent.

Het bedrijfsresultaat daalde vorig jaar van 83,8 miljoen naar 81,6 miljoen gulden. De winst per aandeel kwam op 10,68 tegen 11,07 gulden in 1991. Na winstverdeling bedraagt het eigen vermogen 611 miljoen of 93,07 gulden per aandeel (eind 1991: 85,87).