CD-PRIJZEN

In het artikel over de CD-markt getiteld "Het tanend verkoopsucces van een prijzig schijfje' (NRC Handelsblad, 10 april) wordt de suggestie gewekt dat binnen de NVPI (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) tussen de leden afspraken zouden zijn over het prijsniveau van topprijs CD's.

Dit is onjuist. Iedere maatschappij bepaalt zelf de prijs die wordt berekend aan de detailhandel alsmede de eventuele kortingen die daarop individueel worden gegeven. Sinds het loslaten van de verticale prijsbinding is het aan de detaillist om de consumentenprijzen vast te stellen. Alleen in verband met een project van de Stichting CPG (Collectieve Promotie Geluidsdragers; een samenwerkingsverband van industrie en detailhandel) om de CD-single te promoten worden voor de duidelijkheid aan de consument tijdelijk de prijsniveaus aangegeven voor de CD-single two track en de CD-single multitrack.

Van kartelvorming is overigens geen sprake; de NVPI houdt zich niet bezig met commerciële zaken.