Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: dr. B.R. Bot, ambassadeur bij de EG in Brussel; pater C.G.F. Braun, generaal overste Missionarissen van het Heilig Hart, Rome; mr. A.B. Hoytink, ambassadeur Bern; jhr.mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur in Brussel; C. Spoelder, oud-voorz. Nederl. Ver. in Brussel; mr. H.A.L. Vijverberg, ambassadeur Athene.

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: M.B. Gomes Sanches, van Portugese nationaliteit, oud vice-consul der Nederlanden in Vila Real, Portugal; zuster G.M.J. Lemmens, religieuze bij de Congregatie van Franciscan Missionaries of Christ the King in Karachi.

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. M. Baron van Aerssen Beijeren van Voshol, consul-generaal der Nederlanden in Vancouver; M.G.G. van Blerk, dir. Ceteco Guatemala; A.L. Brunings, ambassadeur in Kingston; mr. A.F. Duyverman, ambassadeur in Islamabad; drs. A.J. Ettema, adviseur min. van BZ in Den Haag; mr. H. Gajentaan, ambassadeur Dhaka; prof.dr. C.Chr. Goslinga in Miami; mr. S.I.H. Gosses, plv. dir.-gen. Europese Samenwerking, chef Directie Raad van Europa en Wetenschappelijke Samenwerking min. van BZ in Den Haag; mr. L.J. Hanrath, ambassadeur Manilla; dr. R.C. Harkema, chef Directie Ontwikkelingssamenwerking Latijns-Amerika bij BZ in Den Haag; mr. S. Baron van Heemstra, ambassadeur in Buenos Aires; drs. J.H.J. Jeurissen, Inspecteur Posten Buitenland bij BZ Den Haag; N. A. Kamp, consul-generaal Florence; J. C. Leroy, van Franse nationaliteit, consul Duinkerken; Jhr. M.E.A. Loudon, gen.manager van Philips Indonesië; F.M.D. Mähler-Besse, van Franse nationaliteit, consul Bordeaux; R.D.M. Mon, pres.-dir. Philips Venezuela; monseigneur M. P. M. Muskens, Ambassade Raad in Rome; drs. J.J. de Roos, ambassadeur in Sante Fé de Bogotá; D. Salsman, van Canadese nationaliteit, consul Halifax; mr. J. Schoen, ambassadeur in Koeweit; Y. Shimoni, voorz. Immigrantenorganisatie Irgoen Olei Holland in Herzlia, Tel Aviv; drs. W.H. Simonsz, consul-generaal in Hamburg; drs. R.R. Smit, gevolm. minister Bonn; drs. A.H.J.M. Speekenbrink, ambassadeur Kinshasa; J. Spoormaker, consul Düsseldorf; A. van Steenwijk, bestuurder-dir. Philips, België; E. Vincenzini, van Italiaanse nationaliteit, consul Livorno; drs. H. Wagenmakers, plv. permanent vertegenwoordiger, ambassadeur voor Ontwapeningsaangelegenheden bij het bureau van de VN en andere internationale organisaties te Genève; mr.drs. J.A. Walkate, Ambassaderaad te Ottawa; W. Wolf, divisie-manager Euroconsult Indonesië en Zuid-Oost Azië; J. van Wijngaarden, consul in Antananarivo, Madagascar.

Ridder Orde Oranje-Nassau: Y. Akimoto, van Japanse nationaliteit, medew. landbouwafdeling ambassade Tokio; E.I. Austad, van Noorse nationaliteit, vice-consul in Tromso; pater L.F.J. Bartels, missionaris Lazaristen Etiopië; J.W.F. Beerkens, consul Atlanta; C.M. van Bemmelen, journalist Parijs; J.J. Beuk, owner's representative Mammoet Shipping bv in Genua; K.T. Boot, kanselier ambassade New Delhi; mevr. M.G.G. Clavaux, kanselier Raad van Europa Straatsburg; A. Geerlinks, dir. bejaardencentrum Holambra I in Sao Paulo; mevr. G.J. Goedbloed, medew. voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking BZ Den Haag; C.B. Goedhart in Johannesburg; pastoor J.L.M. Groetelaars, missionaris Lazaristen in Ilobasco, El Salvador; E.J. Haverkort, chef techn.dienst Radio Nederland Wereldomroep in Madagascar; mevr. M.Th.L.H. van Heteren-Hogenhuis, wereldpresidente Wereldunie Katholieke Vrouwenorganisaties in Utrecht; J.G. Heuft, Broeder Congregatie Witte Paters in Algerije; G. Huizing, pres. Dutch/Australian Society in Tasmanië; M.D. Jakobsen, van Deense nationaliteit, consul Aalborg; zuster H.M.A. Jansen in Brazilië; pater Chr.J. Kamphuis, missionaris maristen in Dala, Solomoneilanden; A. Kemkers, vice-consul in Larvik; pater H.Th. Klomberg, missionaris Congregatie Salesianen van Don Bosco in Zare; pater J.M.G. Knapen, missionaris Congregatie van Mill Hill in Maleisie; pater B.G. Laarveld, missionaris Maristen in Kukum, Solomoneilanden; W.A.E.J. Lemstra, gen. manager ABN-AMRO Bank in Kenya; C. de Ligt, Suppletiedeskundige min. Ontwikkelingssamenwerking Nicaragua; J.Th.A.B. Litjens, opr. Sociaal Centrum Landbouwkolonie Holambra in Brazilië; pater J. van Melis, missionaris Congregatie Heilige Geest in Sao Paulo; pater G.J.A. Preyde, missionaris Congregatie van Mill Hill in Lahad Datu, Sabah, Maleisië; pater L.A. van Rooyen, missionaris Congregatie van Mill Hill in Maleisië; pater A.J.M. de Ruyter, missionaris Congregatie Witte Paters in Zambia; mevr. K.C. Schaafsma, medew. consulaat in Faro; pater L.H.M. van de Schans, missionaris Congregatie Witte Paters van Kardinaal Lavigerie in Tanzania; broeder W. Speth, missionaris Congregatie van de Broeders van Maastricht in Malawi; pater W.A. van Steen, missionaris in Kinshasa; pater C.J.C. Stokman, missionaris Congregatie Franciscanen in Karachi, Pakistan; A.R.K.C. Thybergin, van Belgische nationaliteit, onderwijsdeskundige ambassade in San José; J.G.Th. Verheijen, voorm. adv. beveiliging min. BZ in Den Haag; H.J. van der Voort, plaatsv.hoofd algemene zaken ambassade in Canberra; E.F.R. van der Vorm, consul in Port Gentil; C.J. Wennink, secretaris/penningmeester Netherlands Seafarer's Welfare Society te Harwich; zuster B.M. Wensveen, religieuze Congregatie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort inb Malawi; J. Westra, adm. PEDE/KAYA project in Bourkina Fasso; zuster G.A.Th. de Win, religieuze Congregatie Onze Lieve Vrouw van Afrika Zambia; pater S.M. Zeinstra, missionaris Congregatie Franciscanen Karachi.

BUITENLANDSE ZAKEN en LANDBOUW, NATUURBEHEER en VISSERIJ

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: P.A.J. Wijnmalen, kabinetschef van de vice-voorz. Europese Commissie in Brussel.