Bouw Israel stil na sluiting gebieden

TEL AVIV, 29 APRIL. Om de Israelische bouwnijverheid voor ineenstorting te behoeden zullen duizenden buitenlandse arbeidskrachten de plaats innemen van Palestijnse bouwvakkers. Dezen kunnen door de afgrendeling van de bezette gebieden niet naar hun werk in Israel. Als gevolg daarvan ligt de bouw vrijwel stil. De minister van arbeid, Ora Namir, heeft besloten tot het aantrekken van buitenlanders nadat is gebleken dat onder de 150.000 Israelische werklozen geen animo bestaat in de bouw aan de slag te gaan.

De crisis in de bouw werkt door naar grote toeleveringsbedrijven. Israelische economen vrezen dat deze ontwikkeling een stevige domper zal zetten op goede prognoses voor dit jaar voor de economie en zal leiden tot het opdrijven van de reeds hoge huizenprijzen.

Om zionistische redenen verzette minister Namir zich tegen het op grote schaal binnenhalen van buitenlandse bouwvakkers. In de afgrendeling, om veiligheidsredenen, van de bezette gebieden zag zij een mooie aanleiding om terug te keren naar "joodse arbeid', zoals gebruikelijk was voordat de westelijke Jordaan-oever en Gaza-strook in 1967 werden veroverd. Sindsdien is "goedkope Palestijnse arbeid' een van de pijlers van de Israelische economische groei geweest. Onder druk van de omstandigheden is Namir echter gezwicht en heeft zij zich tandenknarsend neergelegd bij het aantrekken van buitenlanders.

Dezen zullen volgens haar richtlijnen slechts voor beperkte duur een werkvergunning krijgen. De aannemers beweren dat zeker tienduizend buitenlanders nodig zijn om de bouw weer op gang te brengen. De schade aan de bouw als gevolg van het gedwongen wegblijven van Palestijnen gedurende de afgelopen dertig dagen wordt door economen op tientallen miljoenen guldens geschat.

    • Salomon Bouman