Bijna 18 pct meer winst Groothandelsgebouwen

Het met certificaten op de parallelmarkt genoteerde Groothandelsgebouwen, Rotterdam, eigenaar van het naast het Centraal Station in die stad gelegen Groothandelsgebouw, deelt mede dat over het boekjaar 1992 een resultaat na belastingen is behaald van 668.660 gulden tegen 568.580 in 1991.

Dit betekent een winsttoename van 17,6 procent. Voorgesteld is een onveranderd dividend van 2,60 gulden, naar keuze geheel in contanten of in aandelen. De jaarvergadering is op 4 juni.