België gaat optreden bij Roosendaal

BRUSSEL, 29 APRIL. België gaat optreden tegen illegale vreemdelingen die door Nederland worden uitgewezen en door de politie op trein naar Frankrijk zijn gezet. België zal de vreemdelingen in het vervolg onmiddellijk terugsturen.

De Belgische minister van binnenlandse zaken, Louis Tobback, heeft dat gisteren in Brussel gezegd bij de toelichting op een nieuwe asielwet. Volgens Tobback zadelt Nederland België op met zijn problemen met illegale vreemdelingen door ze in Roosendaal op de trein richting Frankrijk te zetten, in de veronderstelling dat “de kaboutertjes” ze verder zullen helpen. In werkelijkheid stappen de meeste illegalen in Antwerpen of in Brussel uit en zijn ze een Belgisch probleem geworden. Tobback zei dat hij dit soort Europese samenwerking kan missen als de pest, en dat daarom in het vervolg de Belgische politie controles zal uitoefenen in de internationale treinen die uit Nederland komen.

Staatssecretaris Kosto (justitie) zal binnenkort overleggen met Tobback over de Belgische plannen, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Naar onder andere Nederlands voorbeeld wil België in de loop van dit jaar ook vingerafdrukken gaan nemen van asielzoekers. Op die manier wil Tobback een einde maken aan de praktijk dat kandidaat-vluchtelingen zich soms meer dan een keer aanmelden. In Nederland en in Zwitserland is gebleken dat 30 procent van de aanvragen dubbel waren.

Sins oktober vorig jaar is het aantal asielaanvragen in België gestegen tot meer dan 2.000 per maand, een verdubbeling ten opzichte van 1989. Tobback zei dat hij vooral verontrust is door het grote aantal aanvragen uit onder andere India. Hij vermoedt dat organisaties actief zijn om vluchtelingen naar de Verenigde Staten en Canada te brengen, waarbij België als tussenstation dienst doet.