Algemene Zaken

Ridder Orde Nederlandse Leeuw:

prof.dr. D.J. Wolfson, lid Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid.

Officier Orde Oranje-Nassau:

R. Bais, plv.hfd. centr.afd. Personeel en Organisatie; prof.dr. I.J. Schoonenboom, wetenschappelijk medew. bureau Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid.