Wet verbiedt EDON stroom uit Noorwegen te betrekken

ROTTERDAM, 28 APRIL. Het distributiebedrijf EDON (noordoost Nederland) onderhandelt met de Noorse elektriciteitsproducent Sörkraft over de levering van elektriciteit. Onlangs is een contract gesloten voor een onderzoek naar de technische en juridische aspecten van een dergelijke uitwisseling van elektriciteit. Dat heeft een woordvoerder van de EDON vanochtend bevestigd.

Mocht de EDON tezijnertijd besluiten stroom uit Noorwegen te gaan kopen dan komt zij in conflict met de Nederlandse Elektriciteitswet die distributiebedrijven verbiedt stroom in het buitenland te kopen. De wet legt de bedrijven een "leveringsplicht' op en stelt ze mede-verantwoordelijk voor het "veilig stellen van de voorzieningen'. Daarom verplicht zij de distributiebedrijven stroom te betrekken van de Sep-centrales. Tot aan een vermogen van 100 MW mogen zij ook zelf voor eigen gebruik stroom opwekken.

De Europese Commissie, zich beroepend op het verdrag van Rome, bestrijdt het monopolie van de Sep al jaren. Zij staat op het standpunt dat een vrije internationale concurrentie tussen stroomproducenten wenselijk is. Distributiebedrijven zouden hun stroom moeten kunnen kopen waar dat het voordeligst is, zoals de zogeheten "bijzondere grootverbruikers' (grote industriële stroomafnemers) al jaren kunnen. En zoals ook de Sep zelf dat kan: de Sep kocht vorig jaar ongeveer 13 procent van de elektriciteit die zij leverde in het buitenland. De wet stelt daaraan geen maximum.

De actie van de EDON (onlangs ontstaan uit IJsselmij en EGD) is in de eerste plaats bedoeld als een onderzoek naar de wettelijke kaders waarbinnen de stroomlevering in Nederland is geregeld, aldus de woordvoerder. Een test-case in het conflict tussen het Nederlandse ministerie van EZ en de Europese Commissie. De technische kant van het onderzoek, dat aan het eind van de zomer moet zijn afgerond, zijn van gering belang. Dat betreft vooral een kostenberekening en ontwerp van enige voorzieningen voor de fysieke uitwisseling van de stroom. Er moet een kabel met een vermogen van 600 à 800 MW worden gelegd. Het is de bedoeling tot een elektriciteitstransport in twee richtingen te komen. Overdag zou goedkope stroom uit Noorwegen worden betrokken, 's nachst zou Noorwegen stroom uit Nederland terug ontvangen. Beide landen zouden daar economische voordeel van hebben. De Sep bleek vanochtend nog niet van de exacte plannen van de EDON op de hoogte en kon alleen naar de Elektriciteitswet verwijzen. Ook het ministerie van EZ viel daarop terug. “Wij zien het monopolie van de Sep als essentieel voor de voorzieningszekerheid. EDON mag praten met wie ze wil, maar zodra ze een leveringscontract sluit komt er een verbod. Tenzij men samen met de Sep een contract weet te sluiten en de stroomlevering in het E-plan past.”