Westen steeds afhankelijker van Golfregio

ROTTERDAM, 28 APRIL. De Westerse industrielanden zullen de komende vijftien jaar voor hun energievoorziening steeds sterker afhankelijk worden van het Midden-Oosten.

De olie-import van de OESO-landen (23 Westerse landen en Japan) zal tot het jaar 2010 met 40 procent stijgen. Dit voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs, in zijn vanmiddag gepubliceerde rapport Wereld Energie Vooruitzichten. Het IEA neemt aan dat de olieprijs geleidelijk aan zal stijgen tot 30 dollar per vat in het jaar 2005 (nu 18,50 dollar). Zou de prijs langer op een laag niveau blijven steken, dat zal volgens het IEA de afhankelijkheid van het Westen van import uit de grote olielanden nog sterker toenemen.

De olieproduktie in de GOS-republieken blijft volgens de IEA-ramingen tot het midden van deze eeuw op een laag niveau van beneden de 8 miljoen vaten per dag. Pas tegen 2015 is een stijging tot 10 miljoen vaten per dag te verwachten, maar tegelijk trekt ook door een herstel van de Oosteuropese economieën de binnenlandse vraag aan, waardoor geen herstel optreedt van de olie-export. Integendeel, de netto export van olie uit de GOS-landen zal tot het jaar 2000 blijven dalen, van de huidige 1 miljoen vaten per dag tot een half miljoen vaten en tot 2010 op dat niveau blijven.

Door de lage olieprijs blijft tegelijk de binnenlandse olieproduktie van de OESO-landen dalen (vooral in de Verenigde Staten, maar ook op de Noordzee) omdat de produktiekosten naar verhouding te hoog zijn. De olie kan veel goedkoper uit de grote produktielanden worden ingevoerd. Daardoor kan het aandeel van de import in de Westerse landen in de komende tien tot vijftien jaar zelfs weer stijgen tot 70 procent van de consumptie, het niveau van vóór de eerste oliecrisis.

Op het ogenblik komt 30 procent van de in het Westen en Japan verbruikte olie uit het Midden-Oosten en Venezuela. Tegen het jaar 2010 zal dat aandeel stijgen tot 50 procent. Een verdere stijging ligt in het verschiet. Omdat tweederde van de wereldoliereserves in het Midden-Oosten liggen en de produktie buiten de Golfregio (Zuid-Amerika, China en het Verre Oosten) in totaal slechts marginaal stijgt, neemt ook de afhankelijkheid van het Midden-Oosten verder toe, waarschuwt het IEA.

Overigens zal binnen de sterk stijgende wereldvraag naar energie het aandeel van olie verder dalen van de huidige 39 procent tot 37 procent in 2010. Tegelijkertijd neemt het aandeel van aardgas iets toe, tot 24 procent, en de vraag naar kolen iets dalen tot 29 procent. De vraag naar elektriciteit in de OESO-landen neemt de komende periode met 2,2 procent per jaar toe, maar deze energievorm is nog steeds de snelste groeier. Het aandeel van door kerncentrales geleverde elektriciteit groeit minder snel en blijft op ongeveer 6 procent van de totale energievraag in de wereld hangen.