VS steunen commissaris van VN voor mensenrechten

GENÈVE, 28 APRIL. De Verenigde Staten hebben hun verzet tegen de aanstelling van een speciale Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens laten varen en dringen nu aan op de spoedige creatie van z'n functie. Deze drastische beleidswijziging werd gisteren bekendgemaakt door Kenneth Blackwell, die als ambassadeur aan het hoofd staat van de Amerikaanse delegatie voor mensenrechten in Genève.

Tot dusverre hadden de Amerikanen zich steeds tegen het aantreden van zo'n commissaris verklaard met het argument dat zo'n stap gemakkelijk tot een nieuwe laag van ongewenste bureaucratie zou kunnen leiden. Duitsland en ook andere Europese landen ijveren al enkele jaren voor zo'n Hoge Commissaris, die op het terrein van de mensenrechten een zelfde rol zou moeten krijgen als de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) vervult voor de ontheemden in de wereld. Ook de vooraanstaande mensenrechtenorganisatie Amnesty International is er voor om een Hoge Commissaris in het leven te roepen.

In een toelichting op de Amerikaanse koerswijziging zei Blackwell gisteren dat een Hoge Commissaris de mensenrechtenactiviteiten van de VN beter zou kunnen coördineren. (AP, AFP)