VS: pas interventie als doel duidelijk is

WASHINGTON, 28 APRIL. Voordat de internationale gemeenschap besluit in Bosnië militair in te grijpen moet ze duidelijk formuleren wat ze wil bereiken, op welke termijn en met welke middelen. Dat hebben gisteren Amerikaanse en NAVO-functionarissen gezegd.

In Washington zei minister van buitenlandse zaken Christopher in een hoorzitting van de Senaat dat vóór een militair ingrijpen in Bosnië “rigoureuze maatstaven” moeten worden geformuleerd. Aan vier voorwaarden moet bij voorbaat worden voldaan: het doel van ingrijpen moet niet alleen duidelijk zijn, maar ook begrijpelijk voor het Amerikaanse publiek; er moet een grote kans zijn dat dat doel wordt bereikt; het Amerikaanse volk moet de actie ondersteunen, en er moet “een aftochtstrategie” bestaan waarin wordt bepaald op welke voorwaarden de interventie wordt beëindigd.

Tijdens de hoorzitting gaven senatoren toe dat over die vragen in het openbare debat over de merites van militair ingrijpen nog nauwelijks is nagedacht.

In Brussel zei gisteren de Britse veldmaarschalk Sir Richard Vincent, voorzitter van het Militaire Comité bij de NAVO, dat de stafchefs van de NAVO-landen weigeren aan militair ingrijpen te beginnen “zonder duidelijke politieke instructies over wat we daar moeten bereiken”. Als het doel onduidelijk blijft, zitten NAVO-troepen “tot halverwege de volgende eeuw” vast in Bosnië, zo zei hij. (Reuter, AP)