Vezels drukken winst Akzo in eerste kwartaal

ARNHEM, 28 APRIL. Akzo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een netto winst behaald van 158 miljoen gulden, 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de activiteiten in de vezels-sector zijn de afgelopen maanden steeds zwaarder onder druk komen te staan.

Akzo-bestuursvoorzitter jhr. mr. A.A. Loudon, die gisteren tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Arnhemse chemieconcern bekendmaakte dat hij zich per 1 mei 1994 terugtrekt uit de concernleiding, toonde zich “niet erg tevreden” over de gang van zaken in het eerste kwartaal. Hij tekende daarbij aan dat Akzo onder “extreem moeilijke omstandigheden” heeft moeten opereren. De Akzo-topman had het twee maanden geleden bij de presentatie van de jaarcijfers over 1992 al “onwaarschijnlijk” genoemd dat de onderneming de resultaten van de eerste helft van vorig jaar zou kunnen evenaren in 1993.

Het netto resultaat over het eerste kwartaal werd verder ongunstig benvloed door een bijzondere last van 13 miljoen gulden. Deze hangt samen met de overdracht door Akzo van een 51-procentsbelang in de Europese koolstofvezel-activiteiten aan het Japanse bedrijf Toho Rayon.

Akzo moest in het eerste kwartaal een omzetdaling van vier procent incasseren tot 4,2 miljard gulden. Grootste boosdoener daarbij was de Vezelsgroep, die de verkopen met een vijfde zag teruglopen tot 857 miljoen gulden. De malaise in de textielindustrie en de matige ontwikkelingen in andere industriële sectoren, gecombineerd met een toenemende concurrentie vanuit gebieden als Oost-Europa en Zuidoost-Azië, leggen al sinds vorig jaar een steeds zwaardere druk op de afzetvolumes en de prijzen. Door deze ontwikkelingen is het bedrijfsresultaat van deze divisie in het eerste kwartaal met bijna 80 procent gedaald tot 14 miljoen gulden. Het totale bedrijfsresultaat daalde in deze periode van 345 tot 279 miljoen gulden.

Of de Vezelsgroep (verantwoordelijk voor 22 procent van de totale concernomzet) dit jaar zonder verlies zou kunnen afsluiten, durfde Loudon gisteren niet te bevestigen. “Gezien de besparingen die hier zijn doorgevoerd, zouden de vezels in de zwarte cijfers moeten kunnen blijven. Maar het hangt af van de economische omstandigheden”.

De groepen Chemie en Pharma hebben de omzet in het eerste kwartaal licht zien stijgen tot respectievelijk 1,59 miljard gulden en 817 miljoen gulden, terwijl het bedrijfsresultaat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vrijwel gelijk is gebleven op respectievelijk 121 en 129 miljoen gulden. Coatings (verven en autolakken) zag omzet en bedrijfsresultaat teruglopen tot 966 en 24 miljoen gulden, vooral als gevolg van de verslechterende situatie in Europa. In de VS zijn de resultaten volgens Akzo verbeterd.

De aandeelhoudersvergadering van Akzo ging gisteren akkoord met het dividendvoorstel van 6,50 gulden per aandeel, maar verwierp in een schriftelijke stemming het voorstel om het bestuur voor drie jaar een machtiging te verlenen om maximaal 25 procent nieuwe aandelen uit te geven.