Vertraging bij verrekening WIR-premies

De belastingdienst heeft bij de verwerking van ongeveer 2000 verrekeningen van investeringspremie op grond van de in 1988 afgeschafte WIR vertraging opgelopen. De vertraging is het gevolg van complexiteit van de dossiers, aldus de staatssecretaris van financiën.