Sperwer verwacht gelijke winst

Sperwer Holding, het samenwerkingsverband van 428 zelfstandige ondernemers in de levensmiddelenbranche - onder de namen Plus markt, Garantmarkt en 4=6 Service - heeft over 1992 een netto resultaat (na belastingen) geboekt van 8,5 miljoen gulden.

Dat komt neer op een winstgroei van ruim twaalf procent ten opzichte van de het jaar ervoor.

Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf een resultaat dat “ongeveer op het niveau van afgelopen jaar” zal liggen, aldus algemeen directeur K.L van den Doel.

De omzet groeide het afgelopen jaar ongeveer even hard als de winst. Hij nam toe van 773,8 miljoen tot 872,8 miljoen gulden. Voor 1993 was eerder een omzetgroei van ruim 8 procent begroot, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. De nieuwe prognose is nu zes procent. De verwachting van ruim 900 miljoen gulden omzet blijft overeind.