Serviërs dreigen VN-troepen met vergelding

BELGRADO, 28 APRIL. Servische troepen hebben gedreigd met een vergeldingsbombardement op VN-troepen in Centraal Bosnië, mocht de internationale gemeenschap tot bombardementen op Servische stellingen in Bosnië overgaan.

Een woordvoerder van de Britse troepen in Vitez heeft dit vanochtend verklaard tegenover het Britse tv-station Sky News. Volgens majoor Brian Watters bevinden deze troepen zich binnen het bereik van zware artillerie van de Serviërs. Onduidelijk is of het dreigement, afkomstig van lokale Servische commandanten, op centraal niveau wordt onderschreven.

Servische vrijwilligers hebben gisteren kennelijk op eigen gezag een inval gedaan in de moslim-enclave Bihac in noordwest-Bosnië. De VN-troepen hebben opdracht naar vermogen inbreuken op het humanitair recht en de conventie van Genève bij de gevechten tegen te gaan. Ook in en rond Srebrenica in het oosten van Bosnië is vanochtend de strijd opgelaaid. Gisteren gaf de chef-staf van de Bosnische Serviërs, Manojlo Milanovic, de VN-militairen daar tot 7 mei de tijd om Srebrenica te demilitariseren; daarna wordt de toegang tot de enclave hermetisch afgesloten, tenzij de moslim-verdedigers hun wapens hebben ingeleverd. Of dit de achtergrond is van de vanochtend opgelaaide gevechten is niet duidelijk. Er zijn vanochtend veel slachtoffers gevallen.

Het commando van de Bosnische Serviërs meldde dat het bij de actie bij Bihac ging om een eigenmachtig optredende groep van honderd man uit het dorp Glinica. Zij zouden een strafactie hebben ondernomen vanaf door de Serviërs in Kroatië gecontroleerd gebied, na door moslims te zijn geprovoceerd en zouden daarbij drie dorpen hebben veroverd.

Volgens commandant Lars-Erik Wahlgren van UNPROFOR gaat het bij de actievermoedelijk om een lokaal initiatief. De honderd meerendeels oudere soldaten hebben zich losgemaakt van een concentratie van ongeveer duizend man binnen de Deense VN-zone in Kroatië. De Deense waarnemers was verteld dat het om een militaire oefening van de Serviërs ging.

Gevraagd hoe de UNPROFOR-troepen inbreuken op het humanitair- en oorlogsrecht kunnen tegengaan - in het gebied rond Bihac is een Frans bataljon van 800 man gestationeerd - zei Wahlgren dat waarschuwingsschoten niet zijn uitgesloten. Ook refereerde hij aan een onder zijn leiding in Libanon gepraktiseerde methode, waarbij VN-soldaten op daken plaatsnamen, wanneer gewapende eenheden dreigden huizen van burgers in brand te steken.

Afgezien van de vredesbewarende rol in Srebrenica heeft UNPROFOR de afgelopen dagen ook in de nieuwe oorlogsgebieden van moslims en Kroaten geprobeerd vrede te handhaven en inbreuken op het humanitair- en oorlogsrecht tegen te gaan.

Een voedselkonvooi van de VN werd bij Zenica met mortieren bestookt. Twee chauffeurs (een Brit en een lokale chauffeur) zijn daarbij ernstig gewond. Alle voedselkonvooien op Tuzla zijn daarop weer gestaakt.