Schuld specialisten wordt kwijtgescholden

ROTTERDAM, 28 APRIL. De vrij gevestigde medisch specialisten hoeven het geld dat zij in 1991 en 1992 te veel hebben gedeclareerd niet terug te betalen.

Het gaat in 1991 om een overschrijding van het budget met 369 miljoen gulden en in 1992 volgens een voorlopige schatting om minimaal 560 miljoen gulden.

Eerder was afgesproken dat de specialisten overschrijdingen van het budget zouden compenseren.

De "kwijtschelding' blijkt bij nadere bestudering de uitkomst van de zogeheten specialistenbrief die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Een woordvoerder van de staatssecretaris heeft deze conclusie bevestigd.

Wel houdt Simons vast aan de verlaging van het tarief dat zelfstandig declarerende medisch specialisten in rekening brengen. Binnen de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) bestaat hier grote onenigheid over.

Gisteren heeft de ledenvergadering van de LSV besloten actie te gaan voeren om de bezuinigingen op hun tarieven te voorkomen.

De specialisten die zich in de afgelopen jaren redelijk aan hun budget hebben gehouden voelen er niets voor om met een korting te worden gestraft voor het gedrag van andere specialisten, die hun omzet - en daarmee inkomen - aanzienlijk lieten stijgen.

Bovenal maakt de LSV zich boos over verwijten van Simons dat de specialisten weinig doelmatig zouden werken en onvoldoende oog hebben voor de kosten van de gezondheidszorg. Leden van de vereniging hebben een speciaal comité opgericht dat binnen enkele weken met actievoorstellen moet komen. Het is niet de bedoeling patiënten te duperen door de acties.

Pag.2: Specialisten zijn boos over tarieven

De verlaging van het tarief dat zelfstandig declarerende medisch specialisten in rekening brengen dient volgens Simons om te voorkomen dat het budget voor de medisch specialistische hulp nog meer wordt overschreden. De tariefsverlaging met zo'n twaalf procent per 1 april 1993 voor een periode van twaalf maanden levert volgens Simons een besparing op de uitgaven van 369 miljoen gulden op. Op Volksgezondheid wordt verwacht dat het budget van ruim twee miljard gulden dit jaar niettemin met minimaal tweehonderd miljoen gulden wordt overschreden.

Voor 1994 wil Simons eveneens de stijging van de uitgaven met een bedrag van 369 miljoen gulden afremmen door verlaging van de tarieven. Hij wil daarnaast komend jaar een bedrag van 191 miljoen gulden op de specialistische hulp bezuinigen door nog onbekende "structurele maatregelen'.

In het "Vijf-Partijen-Akkoord' dat de specialisten begin 1990 met verzekeraars en ziekenhuizen sloten is vastgelegd dat de uitgaven voor specialistische hulp tot 1 januari 1993 ongeveer op het niveau van 1989 worden "bevroren'. Als dat budget wordt overschreden zouden de specialisten dat steeds twee jaar later compenseren. In 1992 betaalden de specialisten volgens deze afspraak ongeveer veertig miljoen gulden terug van de ruim honderd gulden die zij in 1990 te veel hadden gedeclareerd. In 1991 werd het budget met 380 miljoen gulden overschreden en in 1992 volgens een eerste schatting met minimaal 560 miljoen gulden, ofwel zo'n 25 procent.

De tariefsverlaging in 1993 en 1994 is te laag om deze overschrijdingen te compenseren bovenop de bedragen waarmee Simons de groei van de uitgaven wil afremmen. Een korting met twintig procent of meer, die daarvoor noodzakelijk zou zijn, vindt de staatsecretaris echter ongewenst. “De compensatie is gewoon van de baan”, aldus Simons' woordvoerder.