Resultaat Du Pont beter door olie

Het Amerikaanse chemieconcern E.I. Du Pont de Nemours & Company (Du Pont) heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een nettowinst van 493 miljoen dollar na een winst van 439 miljoen in dezelfde periode van 1992.

Over het laatstgenoemde resultaat werd een grote, wettelijk voorgeschreven voorziening - verband houdend met de ziektekosten van gepensionneerden en met boekhoudkundige wijzigingen voor de inkomstenbelasting - getroffen zodat het resultaat toen 4,39 miljard dollar (7,8 miljard gulden) negatief uitkwam. In beide eerste kwartalen werden eenmalige winsten geboekt, 32 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 1993 en 55 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 1992. Indien de eenmalige winsten in het eerste kwartaal buiten beschouwing blijven, steeg de winst in het eerste kwartaal van 1993 met twintig procent.

Vooral in de oliesector deed Du Pont het een stuk beter. Daar ging de winst omhoog van 113 tot 200 miljoen dollar. Bij de kunstvezeldivisie zakte de winst met 25 procent tot 102 miljoen dollar; bij de polymerendivisie daalde het resultaat met tien procent tot 77 miljoen dollar. De totale concernomzet van Du Pont verminderde in het afgelopen kwartaal van 9,26 tot 9,07 miljard dollar (16 miljard gulden).

Het chemieconcern heeft in Nederland ongeveer tweeduizend mensen in dienst, waarvan 1700 in de vestigiging te Dordrecht.