Prijs één miljoen op Nederlands Kanker Instituut obligatie

Bij de maandelijkse uitloting op de renteloze premie-obligatielening 1988 per 1998 uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut is het winnende nummer deze maand gevallen op de obligatie groot 1000 gulden nominaal Nr.133563. Deze obligatie is uitgeloot met een bedrag van één miljoen gulden.