Overleg over cadeaucultuur onder artsen

ROTTERDAM, 29 APRIL. De fabrikanten van geneesmiddelen hebben vandaag op het ministerie van WVC overleg gevoerd over de vraag hoe de "cadeau-cultuur' aan banden moet worden gelegd. De associatie van de innoverende farmaceutische industrie (Nefarma) heeft begin november vorig jaar al een ontwerp voor een code naar WVC gestuurd, die de nu geldende moet vervangen.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) liet begin maart weten dat artsen naar zijn mening cadeaus van de farmaceutische industrie moeten weigeren. Er zou door firma's jaarlijks 30.000 gulden per huisarts uitgeven aan informatiemateriaal. Vierduizend gulden gaat op aan cadeaus. Simons wil dat wettelijk verbieden.

Verschillende bedrijven wijzen er op dat artsen veelal zelf om financiële en materiële gunsten van de industrie vragen. Zo'n verzoek bereikte de industrie onlangs van de Stichting Ziekenhuis Amstelveen, die op 19 mei haar 25-jarig jubileum viert met een symposium over "kostenbeheersing'. De sponsors wordt meegedeeld dat “de partners van de artsen zich tegen het einde van het symposium voegen bij het gezelschap, omdat het symposium dan "vanzelf' overgaat in een groot avondfeest op het terrein van het ziekenhuis.”

Farmaceutische bedrijven worden verzocht het jubileum te sponsoren door een stand in te richten (duizend gulden voor negen vierkante meter). “Daarnaast”, zo staat in de uitnodiging, “kan geld worden geschonken voor de bouw van een fietsenstalling waarbij de gevers blijvend op een bord zullen worden vermeld (minstens 250 gulden).” En: “Behalve geld is er een grote behoefte aan geschenken in natura, vooral voor een grote loterij die wij willen houden. Maar ook diverse kermisattracties kunnen allerlei "hebbedingetjes' goed gebruiken.” Het symposium wordt ingeleid door Simons.

Dergelijke verzoeken zijn aan de orde van de dag volgens een groot aantal bedrijven. Een Larense huisarts vroeg onlangs firma's de nieuwe praktijkruimte te sponsoren “door bij te dragen in de volgende kosten: de architectuur van de inbouwvoorzieningen, de verlichting, decoratie en inrichting, de naamborden buiten en binnen het gebouw en de nieuwe patiëntenfolder”.

Volgens de geldende code mogen bedrijven mogen sponsoren bij gebeurtenissen met een duidelijk wetenschappelijk karakter. Relatiegeschenken die "de waarde van enkele tientallen guldens te boven gaan' zijn verboden.