Overleg M-Oosten na vier maanden hervat

WASHINGTON, 28 APRIL. Israel en de Arabieren hebben gisteren in Washington hun bilaterale vredesoverleg hervat na een oponthoud van vier maanden. De zittingen begonnen met een interventie van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, die alle onderhandelaars opriep procedurele aangelegenheden terzijde te schuiven en nu eindelijk zaken te doen.

Christopher onderstreepte dat de nieuwe Amerikaanse regering bereid is nu volledig deel te nemen aan het vredesproces. Dit is een nieuwe ontwikkeling, waarvoor de Arabische partijen zich lang hebben ingezet en waarmee Israel heeft moeten instemmen om het vredesoverleg weer op gang te krijgen na de massa-uitwijzing van Palestijnen naar Libanon van half december. Syrische onderhandelaars noemden Christophers uitspraken vanochtend “reden voor optimisme voor ons”.

De Israelische premier Rabin onderstreepte gisteren in Jeruzalem dat Israel bereid is risico's te nemen voor vrede, als de tegenpartijen een soortgelijke positie innemen. In Washington verklaarde een delegatie-woordvoerder dat Israel bereid is de Palestijnen een reeks bevoegdheden over te dragen, zelfs nog voor een akkoord over Palestijnse autonomie is bereikt. De Israelische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres heeft gezegd dat de Palestijnen onder andere een eigen politiemacht kunnen vormen. De Palestijnse onderhandelaar Haidar Abdel-Shafi, die aanvankelijk had geweigerd naar Washington terug te keren, zei echter dat de Israeliërs de eerste dag geen nieuwe voorstellen hadden voorgelegd, maar details van het in eerdere onderhandelingsronden besprokene hadden uitgelegd. (Reuter, AP)