Lonen gaan dit jaar met 3,6 procent omhoog

ROTTERDAM, 28 APRIL. De gemiddelde loonstijging die voor dit jaar is afgesproken in de tot nu toe afgesloten grotere CAO's bedraagt 3,6 procent. In de akkoorden die na de "onderhandelingspauze' tot stand kwamen is de loonstijging de helft (2,3 procent) van die in de CAO's die vorig jaar al zijn afgesloten (4,6 procent).

Dit blijkt uit een rapportage over de CAO-ontwikkelingen van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Minister De Vries is niet tevreden over deze loonontwikkeling, zegt hij in een gesprek over loonmatiging met deze krant. “Ik had gehoopt dat de matiging sneller zou gaan. Zo moeten we dus nog even doorgaan.” Hij wilde niet ingaan op de vraag of het kabinet, na de vorige week aangekondigde bevriezing van de ambtenarensalarissen en uitkeringen in 1994, nog meer in petto heeft om het tempo te versnellen.

Voorzitter dr. A.H.G. Rinnoy Kan liet zich vandaag op een bijeenkomst in Rotterdam genuanceerd uit over loonmatiging. Loonkostenmatiging blijft volgens hem onverminderd belangrijk voor winstherstel, maar hij tekende erbij aan dit niet de enige weg is waarlangs meer groei en meer werkgelegenheid kan worden bereikt. Overdreven concentratie op loonkostenmatiging drukt Nederland nog verder weg in de richting van markten waar uitsluitend op prijs en niet op kwaliteit wordt geconcurreerd, aldus de VNO-voorzitter.

Rinnooy Kan zei te verwachten dat door de toenemende internationalisering ook Nederland met andere produkten nieuwe markten op zal moeten, omdat de huidige produkten en markten op belangrijke onderdelen te geringe toekomstkansen bieden. “Het zullen de ondernemers zelf zijn die het nieuwe industriële karwei zullen moeten klaren en groeimarkten zullen moeten zoeken en vinden.”

Uit de CAO-rapportage van Sociale Zaken blijkt dat in alle dit jaar afgesloten contracten de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) worden gecompenseerd.