Inspraak voor Tracéwet langer

DEN HAAG, 28 APRIL. De inspraaktermijn voor burgers in de nieuwe Tracéwet wordt acht weken.

Tijdens het afrondende debat gisteren in de Tweede Kamer schaarden PvdA en CDA zich achter het voorstel van de oppositie om de inspraaktermijn van vier weken voor het bestellen, lezen en becommentariëren van kabinetsvoorstellen voor belangrijke wegen, spoorlijnen en vaarwegen, te verdubbelen. Voor zogeheten grote projecten van nationaal belang, zoals de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn, geldt een inspraaktermijn van minimaal twee en maximaal vier maanden.