Hof kapittelt Cyprus om homo-wetten

ATHENE, 28 APRIL. De regering van Cyprus is in een ietwat netelig pakket geraakt na een veroordeling door het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Dit bepaalde vorige week met 8 tegen 1 stemmen dat de op het eiland heersende wetgeving inzake homoseksualiteit in strijd is met Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Mensenrechten, waarin het recht op privacy wordt vastgelegd.

Op Cyprus geldt nog steeds de uit de Britse koloniale periode stammende bepaling waarin twee tot vijf jaar gevangenisstraf wordt gesteld op het onderhouden van seksuele betrekkingen onder volwassen mannen (over vrouwen wordt niet gerept), ook in de privé-sfeer. Vier jaar geleden is de Cyprioot Alekos Modinos namens de Bevrijdingsbeweging van homofielen van Cyprus (Akok) hiertegen een procedure begonnen bij de Commissie voor de Mensenrechten in Straatsburg, kort nadat Nicosia het "individueel klachtenrecht' bij dit lichaam had erkend.

In 1991 werd zijn petitie ontvankelijk verklaard, hetgeen inhoudt dat de betreffende regering wordt uitgenodigd mee te werken aan een “vriendschappelijke regeling” tot oplossing van de kwestie. De Cyprische autoriteiten zijn hier echter niet in getreden, waarna de zaak terecht kwam bij het hof. Nu ook dit uitspraak heeft gedaan ten gunste van Modinos, wordt van Nicosia verwacht dat het het omstreden artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht zal wijzigen of afschaffen. De regering heeft bekendgemaakt dat zij een beslissing zal nemen “na bestudering van de volledige tekst van de uitspraak”.

Een van de argumenten van de Cyprische autoriteiten was, dat het artikel in de praktijk allang niet meer wordt toegepast. Homoseksuelen op het eiland klagen echter dat het wel degelijk dienst doet als stok achter de deur (ook letterlijk) bij invallen in de centra waar zij zich verzamelen.

De voornaamste pressiegroep achter het handhaven van het artikel is de orthodoxe kerk. Aartsbisschop Chrysóstomos komt herhaaldelijk met banvloeken tegen de “heidense perversie der homoseksualiteit”. In de media ligt de zaak nog in de taboesfeer. Men moet nauwkeurig zoeken, voordat men op de binnenpagina's van de kranten een vermelding van de jongste Straatsburgse uitspraak vindt.