Foto: UTRECHT - In het Utrechtse Griftpark is ...

Foto: UTRECHT - In het Utrechtse Griftpark is gisteren de eerste sleuf gegraven met een reusachtige hydrofrees.

Deze graafmachine zal drie jaar lang werken aan sleuven in de bodem van het park voor de plaatsing op vijftig meter diepte van een schermwand. De wand, die 1250 meter lang wordt, moet het gif isoleren dat in de bodem is achtergebleven na de afbraak van de gemeentelijke gasfabriek in 1960. De schoonmaak, die tot de eeuwwisseling zal duren, kost bijna driehonderd miljoen gulden en is daarmee een van de duurste bodemsaneringsoperaties in Nederland tot nu toe. Het gif, teerachtige stoffen en cyaniden, werd in 1980 ontdekt nadat de gemeente begonnen was met de aanleg van een park. Sindsdien zijn diverse vergeefse schoonmaakpogingen ondernomen. De vorige minister van milieubeheer, E. Nijpels, besloot al in 1987 tot de aanleg van een schermwand, maar kostenstijgingen zorgden opnieuw voor vertraging. De schermwand van plastisch beton sluit aan op een kleilaag die als ondergrond fungeert van de bak waarin het gif wordt opgesloten. Binnen de bak zal het grondwater steeds moeten worden opgepompt en gezuiverd. De bovenste grondlaag wordt afgegraven en vervangen door een "leeflaag'. Tijdens de werkzaamheden zal elke dag worden gemeten of er gassen vrijkomen. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)