Eindhoven wordt 1000 hectare groter

EINDHOVEN, 28 APRIL. Eindhoven wordt duizend hectaren groter dankzij een gezamelijk voorstel van de CDA-fracties van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.

De beide gemeenteraden zijn in principe akkoord met het voorstel van de fracties. Door de gebiedsuitbreiding krijgt Eindhoven ruimte om 5400 extra woningen te bouwen. Tevens komt Eindhoven Airport op Eindhovens grondgebied te liggen. Het gebied dat Eindhoven erbij krijgt, bestaat voornamelijk uit grond die nu nog in gebruik is bij het ministerie van defensie. Met Defensie is al contact opgenomen om deze activiteiten te verplaatsen. Op het dan vrijkomende gebied worden bedrijven en woningen gebouwd.