Coalitie uit kritiek op Maij; Ritzen wijst aanbod NS OV-kaart af

DEN HAAG, 28 APRIL. Minister Ritzen (onderwijs) heeft vandaag het aanbod van de NS afgewezen om de onderhandelingen over de OV-studentenkaart weer op te nemen waar ze vrijdag werden afgebroken.

De NS hebben gisteren Ritzen een brief gestuurd waarin zij dit voorstel deden. In de brief spreken zij hun verbazing uit over de “abrupte gang van zaken” tijdens de mislukte onderhandelingen van afgelopen vrijdag.

In de twee regeringsfracties was men vanmorgen weinig te spreken over de wijze waarop de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Ritzen, in het openbaar, van mening verschillen over de onderhandelingen voor een nieuwe OV-kaart. Maij-Weggen heeft gisteren in de Tweede Kamer aangedrongen op hervatting van de onderhandelingen met de NS. Ritzen zei toen dat heropening van de onderhandelingen alleen mogelijk zou zijn als er sprake zou zijn van een “nieuw feit”.

Inmiddels heeft Onderwijs laten weten het "nieuwe' aanbod van de NS niet te beschouwen als een nieuw feit. Vanmorgen zei een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat dat het departement afziet van een inhoudelijke beoordeling van het "nieuwe' bod van de NS. “De onderhandelingen zijn in eerste instantie een zaak van de NS en Onderwijs.” Het ministerie wacht de verdere doorrekening van het aanbod van de NS af. Maandag zal de ministerraad spreken over het contract met de busmaatschappijen en over het feit dat niet met de NS tot overeenstemming kon worden gekomen.

Het Tweede-Kamerlid A. Lansink (CDA) zei vanmorgen zich niet in de onderhandelingen te willen mengen. Hij vindt wel dat de NS, net als drie jaar geleden, “geen sterk nummer” hebben gemaakt van de onderhandelingen. Dat geldt evenzeer voor de onenigheid tussen Maij-Weggen en Ritzen. Lansink: “De eenheid van kabinetsbeleid biedt geen fraai beeld.” Volgens het Kamerlid T. Netelenbos (PvdA) heeft Ritzen gelijk als hij niet ingaat op een bod van de NS dat hetzelfde is als dat van vrijdagnacht. “Maar de NS hebben door de opstelling van minister Maij kennelijk het gevoel gekregen dat er weer ruimte is voor hun wensen. Het is niet echt slim van Maij om de NS, die lastige onderhandelaars zijn, weer een handje te geven.”

Pag.3: NS nog altijd bereid tot onderhandelen

De NS schrijven in hun brief aan Ritzen over de mislukte onderhandelingen: “De NS heeft (vrijdag, red.), naar aanleiding van uw aanbod medegedeeld dat zij een tegenbod mede diende te baseren op bestudering van de bij O&W levende wensen, hetwelk de bewuste nacht niet meer kon plaatsvinden. Deze, substantiële, wensen betroffen een vrijwillige keuze voor studenten en verlenging van het weekeinde naar de vrijdagavond. De O&W-delegatie bleek niet bereid om deze nadere bestudering af te wachten, waarop NS de bespreking op verzoek van de O&W-delegatie heeft verlaten. (...) Wij spreken onze verbazing uit over deze abrupte gang van zaken. Tijdens het overleg heeft NS immers aangegeven dat ze de mogelijkheden wilde onderzoeken om u verder tegemoet te komen. Ondanks uw weigering van vrijdagavond bestaat die bereidheid nog steeds. NS gaat ervan uit dat het verschil van standpunt niet dusdanig groot is dat dat niet in redelijk overleg kan worden overbrugd.”

Uit de brief blijkt echter dat er tussen Onderwijs en de NS nog altijd een verschil van mening bestaat over waarnu precies Ritzens bod van 385 miljoen gulden op sloeg, waarmee de NS afgelopen vrijdag niet akkoord konden gaan. Het verschil tussen de onderhandelingsposities van NS en Onderwijs is daarom in werkelijkheid veel groter dan de 35 miljoen gulden waarvan onder andere minister Maij-Weggen zegt uit te gaan. Volgens Onderwijs sloeg het bod van 385 miljoen op de variant waarbij studenten de vrije keuze hebben voor een OV-kaart voor door-de-week of voor in het weekeinde. Maar volgens de NS sloeg het bod op de variant waarbij er géén keuzemogelijkheid is, maar alle thuiswonende studenten een weekkaart krijgen en alle uitwonende studenten een weekendkaart. Vrijdagavond vroegen de NS voor zo'n kaart zònder keuzevrijheid 420 miljoen gulden, een bod dat NS-hoofddirecteur Portheine gisteren tijdens een persconferentie herhaalde. Gisteren zei Portheine dat de prijs voor een kaart met keuzevrijheid "natuurlijk' hoger zou worden.