Breuk tussen PvdA-jeugd en partij nog niet geheeld

DEN HAAG, 28 APRIL. De Jonge Socialisten zien in de gesprekken die ze gisteren hebben gevoerd met PvdA-bewindlieden Ter Veld (sociale zaken) en Ritzen (onderwijs) geen aanleiding om de contacten met de moederpartij te herstellen.

Staatssecretaris Ter Veld moet volgens de Jonge Socialisten aftreden omdat ze de bijstand voor jongeren onder de 21 jaar wil afschaffen. Voor mensen tussen de 21 en 27 jaar wordt de bijstand verlaagd van 70 naar 50 procent van het minimumloon. De Jonge Socialisten tellen ongeveer 1.200 leden; de moederpartij 75.000.

“Ter Veld zit meer op de CDA-lijn van Brinkman”, verklaarde Sharon Dijksma na afloop van de gesprekken. De voorzitter van de Jonge Socialisten is het met Ter Veld eens dat het accent van het beleid op werk moet liggen. “Maar jongeren die geen baan hebben, hebben recht op een uitkering op het sociaal minimum en recht op economische zelfstandigheid.”

In een vraaggesprek met de Volkskrant zegt minister-president Lubbers vandaag dat “er een pleidooi moet komen aan de bovenbazen: Sociale Zaken, de FNV, het VNO, de andere organisaties. Die zouden meer ruimte moeten maken voor meer jeugdbanen”. En er is volgens Lubbers veel werk te doen. “Schoonmaken en schilderen en helpen bij wat weet ik niet allemaal.”

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens onderstreepte gisteren dat er een "vangnet' moet blijven bestaan voor jongeren die - ondanks het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) - geen plaats vinden op de arbeidsmarkt of op een opleiding.

Hij legde de oproep van Brinkman om zich ook vierkant achter de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet op te stellen naast zich neer. De PvdA-fractie houdt zich het recht voor de kabinetsplannen te amenderen. Volgend week debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen. Volgens Lubbers zijn er in het debat met de Kamer “natuurlijk altijd verschuivingen mogelijk. Maar het is zorgvuldig gepast en gemeten”, aldus de premier.

De VVD-fractie vindt dat de bijstand voor jongeren pas kan worden afgeschaft wanneer het kabinet een compleet alternatief biedt. “De stelling dat iedereen onder de 21 jaar een baan via het JWG krijgt, is prima. En iemand die het vertikt een baan te accepteren, mag van ons de bijstandsuitkering verliezen”, aldus VVD-woordvoerder Linschoten.

D66 vindt de bezuinigingen op de bijstandsuitkeringen “te rigoureus”. “Een zo forse ingreep in de uitkeringen van 18-21 jarigen is alleen verantwoord als daartegenover in het kader van het JWG ook echt werk voor iedereen wordt gecreëerd”, aldus D66. Maar voor de jongeren die niet in aanmerking komen voor een JWG-plaats “moet het recht op een uitkering blijven bestaan”.

Groen Links hekelt de redenering van Ter Veld. “Er zitten 7.000 jongeren in de JWG en 16.000 in de bijstand. Die zogenoemde sluitend aanpak is zo lek als een mandje”, meent Groen Links woordvoerder Rosenmöller.

Volgens Lubbers is het mogelijk om 16000 banen te creëren. “Waarom zouden we wel 16.000 asielzoekers kunnen opvangen? Dat kan toch ook?”. Volgens de premier kunnen jongeren helpen bij de begeleiding en opvang van asielzoekers. En bij de kinderopvang (“die binnenkort wordt uitgebreid”) kan aan twee gediplomeerde krachten één JWG'er worden toegevoegd.