Bedrijfsvereniging mag adviseren bij ziekmelding

DEN HAAG, 28 APRIL. Een werknemer die een conflict heeft met zijn werkgever over een ziekmelding krijgt het recht bij de bedrijfsvereniging een nader medisch advies aan te vragen. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) schrijft dit aan de Tweede Kamer in een nota over de wijziging van de Ziektewet.

Het kabinet wil dat de ziektewetuitkering wordt afgeschaft gedurende de eerste zes weken verzuim van een werknemer; voor kleine bedrijven geldt een termijn van drie weken. De werkgever is wettelijk verplicht gedurende die periode het loon door te betalen. Met deze financiël prikkel wil het kabinet het ziekteverzuim terugdringen.

Ter Veld onderkent dat de werknemer zich in een zwakke positie bevindt als de werkgever de ziekmelding wantrouwt. In dit geval kan de werkgever weigeren loon te betalen. De bedrijfsvereniging - de uitvoerende instantie van onder meer Ziektewet, WAO en Werkloosheidswet - moet dan een oordeel vellen.

De bedrijfsvereniging zou na de "second opinion' kunnen besluiten een uitkering toe te kennen. Zowel het uitgekeerde bedrag als de kosten van de second opinion worden vervolgens op de werkgever verhaald. Als de bedrijfsvereniging de werknemer in het ongelijk stelt, komen de kosten van de second opinion voor diens rekening.

De wetswijziging heeft grote gevolgen voor de bedrijfsverenigingen. Bedrijven zijn verplicht begeleiding en controle van het zogenoemde kortdurende verzuim uit te voeren. Bedrijfsverenigingen raken dus een deel van hun werkzaamheden kwijt.

Staatssecretaris Ter Veld stelt ook voor om de malus (boete) die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer in de WAO terechtkomt, afhankelijk te maken van de duur van de dienstbetrekking van de werknemer. Door deze wijziging zullen werkgevers met relatief veel vakantiewerkers worden ontzien.

Ook overweegt Ter Veld “drempels weg te nemen” voor werkgevers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Werkgevers zijn huiverig om deze mensen aan te nemen. Ze riskeren immers een boete als deze werknemer opnieuw in de WAO belandt.