Bedenktijd van drie dagen bij aankoop huis

DEN HAAG, 28 APRIL. Kopers van onroerend goed krijgen drie dagen bedenktijd om zich te beraden op de gevolgen van de transactie. In deze periode kunnen kopers de zaak nog ongedaan maken.

Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, als aanvulling op het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

In de periode van drie dagen krijgt de koper de gelegenheid deskundigen te raadplegen over de consequenties van de aanschaf, zodat er een waarborg komt tegen overhaaste beslissingen. De drie dagen gaan in op het moment dat de koper de koopakte of een afschrift daarvan ontvangt. Een dergelijke transactie kan dus alleen nog schiftelijk tot stand komen. De minister heeft niet verder willen gaan dan drie dagen, “omdat ook de belangen van de verkoper zijn meegewogen”. Voor het aannemen van werk voor nieuwbouw geldt eenzelfde periode van reflectie voor de opdrachtgever.

Mr. F. van Loon van de Vereniging Eigen Huis is, net als de consumentenorganisaties, tevreden over de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel. “Wij hebben al vrij lang aangedrongen op een dergelijke bedenktijd en in eerste instantie voelden wij het meest voor een periode van vijf dagen, zodat er altijd een weekeinde in zit. Maar de praktijk wijst uit dat drie dagen toereikend is voor echte spijtoptanten. Aspirant eigenaren blijken zich in de praktijk toch steeds beter voor te bereiden op de koop”, aldus Van Loon.

De Vereniging zegt ook blij te zijn met het feit dat de notaris niet behoeft te worden ingeschakeld bij de voorbereiding van de koop. “Het notariaat heeft daartoe een forse lobby opgezet, maar daar is Justitie gelukkig niet op ingegaan. De afgelopen honderd jaar is de notaris nooit gemist als het ging om deskundige hulp voorafgaand aan een koop. Dus wij zouden niet weten waarom hem een soort monopoliepositie zou worden gegund. De makelaar blijkt in de praktijk zijn werk goed te doen”, aldus Van Loon.

Het wetsvoorstel biedt verder regels voor een beperking van de vooruitbetaling bij de koop van een huis. Daartoe kan de koper niet langer worden verplicht. “De gebruikelijke storting in depot bij een notaris van ten hoogste tien procent van de verkoopprijs is daarvan uitgezonderd”, zo staat in het voorstel.

Bij oplevering van een nieuw gebouwde woning kan de eigenaar of opdrachtgever in verband met eventuele gebreken die bij of na oplevering zijn gebleken vijf procent van de aanneemsom in depot geven bij de notaris. Dat bedrag mag na drie maanden naar de aannemer als alle geconstateerde gebreken zijn verholpen. Volgens Van Loon is dat een heel belangrijk wapen voor kopers van een nieuwbouwhuis. “Tot op heden was de koper betrekkelijk machteloos als de aannemer zijn spullen had gepakt. Nu heeft hij een stok achter de deur en daar verwacht ik veel van”, aldus Van Loon.