Winst Duitse bedrijven fors onder druk

RUSSELSHEIM, 27 APRIL. Twee grote Duitse bedrijven, Siemens en Lufthansa, hebben gisteren slechtere resultaten bekendgemaakt dan verwacht. Ze wijten de terugval aan de economische problemen. Autofabrikant Opel heeft bovendien extra banenverlies aangekondigd.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa leed het afgelopen jaar een operationeel verlies van 1,2 miljard Duitse mark. Het resultaat over 1992 betekent een verslechtering van 71 procent ten opzichte van 1991. De winst na belastingen van Siemens, het grootste elektro- en elektronicaconcern van Duitsland, is in de eerste helft van het op 1 oktober 1992 begonnen boekjaar uitgekomen op 877 miljoen mark, twee procent minder dan in de eerste helft van het vorige boekjaar. De omzet groeide met drie procent tot 37 miljard mark.

Autofabrikant Opel kondigde gisteren aan meer banen te willen schrappen dan eerder was aangekondigd. Dit jaar moeten er meer dan 3.000 banen verdwijnen, terwijl begin dit jaar een vermindering van 1.400 banen was aangekondigd. Bij Opel werken in totaal 52.400 werknemers.

De magere groei van de resultaten bij Siemens is een gevolg van de slechte conjunctuur. Die kwam vooral tot uiting in de orderontvangst, die met 40,9 miljard mark vier procent onder het niveau van de eerste helft van 1991/92 lag. Uit eigen land kreeg Siemens met 18,7 miljard mark zeven procent minder aan orders binnen.

Vooral in de divisies telecommunicatie en elektriciteit kwamen minder orders binnen. Bij de halfgeleiders en andere componenten lag de orderontvangst boven het gemiddelde. Transport en verkeer draaiden goed, aldus Siemens. Het aantal arbeidsplaatsen bij het concern verminderde met 6.000 tot 407.000. Siemens heeft al eerder aangekondigd dat het aantal banen in het lopende boekjaar wordt verkleind tot minder dan 400.000. (DPA/ANP)

Doordat Lufthansa het afgelopen jaar een aantal vliegtuigen verkocht, kwam het netto verlies van de luchtvaartmaatschappij lager uit. Over 1992 bedroeg dat 380 miljoen mark tegenover 444 mark in het jaar daarvoor. Lufthansa voerde in 1992 een stelselwijziging door waardoor de jaarcijfers van de maatschappij beter te vergelijken zijn met de concurrentie. Door deze wijziging kwam het netto resultaat circa 350 miljoen mark hoger uit dan in de oude situatie het geval was geweest. In het nieuwe systeem schrijft Lufthansa over een periode van twaalf jaar jaarlijks 15 procent van de waarde van de vliegtuigen af. In het oude systeem gold een systeem waarbij vijf procent over tien jaar werd afgeschreven.

Volgens Lufthansa is in 1992 zowel de omzet als het aantal vervoerde passagiers gestegen. Het passagiersaantal nam in het afgelopen jaar met elf procent toe tot 27,8 miljoen gulden. De omzet steeg 4,4 procent van 13,8 miljard mark in 1991 tot 14,4 miljard mark in 1992. Maar door de mondiale malaise in de luchtvaart kon Lufthansa niet profiteren van deze stijgingen. Ook voor de komende jaar veracht de Duitse maatschappij nog zware tijden. Daardoor zal het moeilijk worden om de doelstellingen van de maatschappij om de financiele situatie en de resultaten te verbeteren te verwezenlijken. In de eerste twee maanden van dit jaar lag de afzet al circa tien procent lager dan de prognoses. Om deze reden wordt het concern gedwongen extra aandacht te geven aan verdere kostenbesparingen.