Wethouder treedt af wegens tekort na Floriade

ZOETERMEER, 27 APRIL. De Zoetermeerse wethouder L. Huizer (PvdA) treedt op 15 mei af.

Huizer kondigde haar aftreden gisteren zelf aan. Directe aanleiding voor haar aftreden is het miljoenentekort dat is ontstaan na de Floriade, de bloemen- en plantententoonstelling die afgelopen zomer in Zoetermeer is gehouden. De Floriade heeft in totaal een verlies van ongeveer 23 miljoen gulden opgeleverd. Acht miljoen daarvan zou door de gemeenten Den Haag en Zoetermeer moeten worden opgebracht. Het algemene gebrek aan vertrouwen tussen raad en college van Zoetermeer speelde volgens Huizer ook een belangrijke rol in haar beslissing. Met name Huizer zelf zou al geruime tijd niet meer op vertrouwen van de Zoetermeerse gemeenteraad hebben mogen rekenen.