Plan: scheiden soms zonder hulp advocaat

DEN HAAG, 27 APRIL. Minister Hirsch Ballin (justitie) overweegt echtgenoten niet langer te verplichten een advocaat in te schakelen bij echtscheiding.

Bij "eenvoudige zaken', waar de echtelieden het eens zijn over de wijze van beëindiging van hun huwelijk, zou volgens Justitie de verplichte procesvertegenwoordiging kunnen worden afgeschaft, aldus een woordvoerder van het departement. Op die manier hoopt het ministerie geld te kunnen bezuinigen omdat de echtgenoten dan geen bijdrage vragen in de kosten van rechtsbijstand.

Voor een eenvoudige echtscheiding kunnen de partijen tegen betaling van een eigen bijdrage een beroep doen op bemiddelaars. Dat kan volgens Justitie een advocaat zijn maar ook een notaris. De voornemens maken deel uit van bezuinigingsplannen van het departement dat 70 miljoen gulden moet besparen.

Het departement kan nog niet aangeven in welke gevallen een advocaat niet meer verplicht is. Jaarlijks gaan in Nederland ongeveer 30.000 echtparen uit elkaar. Sinds enkele jaren kunnen beide echtelieden volstaan met de bijstand van één advocaat.