Nieuwe sancties VN van kracht

NEW YORK, 27 APRIL. Vanochtend om zes uur onze tijd zijn de nieuwe, verscherpte VN-sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) van kracht geworden. In een aantal Westerse hoofdsteden en in Moskou wordt vandaag overlegd over aanvullende maatregelen tegen Joegoslavië en tegen de Bosnische Serviërs.

De verscherpte VN-sancties, die voorzien in een volledig commercieel isolement van Joegoslavië, vormen een reactie op de weigering van de Bosnische Serviërs om in te stemmen met het vredesplan Vance-Owen. In New York bestond gisteren, na de afwijzing van het plan van Vance en Owen door het "parlement' van de Bosnische Serviërs, geruime tijd onenigheid over de vraag op welk tijdstip de verscherpte sancties tegen Joegoslavië van kracht zouden worden. Volgens een VN-woordvoerder bepaalt de tekst van resolutie 820 van de Veiligheidsraad dat ze zouden ingaan negen dagen na aanneming van de resolutie, tenzij de Bosnische Serviërs het plan Owen-Vance dan zouden hebben aangenomen. Dat betekent dat de sancties officieel om middernacht New-Yorkse tijd - zes uur vanochtend onze tijd - van kracht zijn geworden. De sanctiecommissie van de Veiligheidsraad werkt overigens nog aan een 31 punten tellend programma met praktische regels voor de toepassing van de verscherpte sancties. De Amerikaanse president, Clinton, ondertekende gisteren al een decreet waarmee alle Joegoslavische tegoeden in de VS werden bevroren en de handel met Joegoslavië aan banden werd gelegd.

In Washington en in Brussel wordt vandaag bestudeerd welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen tegen de Bosnische Serviërs. President Clinton heeft gezegd binnen enkele dagen met details te zullen komen. In Moskou heeft president Jeltsin laten weten op korte termijn met “beslissende maatregelen” te komen om een eind te maken aan het geweld in Bosnië. In Brussel praten de militaire leiders van de NAVO vandaag en morgen over de mogelijkheid van militair ingrijpen.

De Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, waarschuwde gisteren de Serviërs in Joegoslavië en Bosnië dat ze niet op steun van Moskou moeten rekenen. “Nationale patriottische krachten” in Belgrado hebben mogelijk gespeculeerd dat hun geestverwanten bij het Russische referendum van zondag zouden zegevieren, aldus Kozyrev op de Russische televisie. “Dat is niet gebeurd. Laten we hopen dat dat een ontnuchterend effect heeft.”

De Joegoslavische minister van buitenlandse handel heeft de nieuwe sancties gisteren bestempeld als “genocide tegen het hele Servische en Montenegrijnse volk”. Volgens de minister, Milorad Unkovic, is het “de bedoeling” van de VN dat de Serviërs “zonder voedsel, medicamenten en andere humanitaire goederen” komen te zitten. (Reuter, AP)