Nederlandse onderzeeërs zijn actief bij Joegoslavië

DEN HAAG, 27 APRIL. Nederlandse onderzeeërs zijn betrokken bij het conflict in het voormalige Joegoslavië. In de Adriatische zee volgen zij scheepsbewegingen. Ook kunnen ze op beperkte schaal communicatie op land afluisteren. Nederland opereert met schepen van andere NAVO-landen. Er is geen politieke opdracht verstrekt voor de missie.

Dat bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Prioriteitennota. Daar werd de vraag gesteld wat de vredestaak van de onderzeeërs kan zijn. In de Kamer bestond daar twijfel over.

Slechts in kleine kring is bekend dat Nederlandse onderzeeërs bij toerbeurt in de Adriatische zee opereren. “We doen dat al meer dan 25 jaar”, zegt een marine-officier. “Wij als militairen willen weten waar conflicten zich voordoen en hoe zij escaleren. Daar heb je ogen en oren voor nodig. Die militaire behoefte wordt door een aantal landen gevoeld en daarom voeren we gezamenlijk deze operatie uit. Het is ook mooi om onderzeeërs achter de hand te hebben. Je kunt daar een beste laatste klap mee uitdelen, als die nodig zou zijn.”

De meeste gegevens worden door de Amerikaanse marine-inlichtingendienst geanalyseerd en verwerkt.