Nederlanders negatief over beleid gemeenten

DEN HAAG, 27 APRIL. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking oordeelt negatief over het functioneren van de gemeenten. Ruim 60 procent vindt dat de gemeenten nogal eens over de hoofden van de mensen heen handelen. Ook is er grote ontevredenheid over de mogelijkheden tot inspraak bij stads- en dorpvernieuwing en over de mate waarin de gemeente voorlichting geeft over haar beleid.

Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerde enquête van het bureau Intomart in opdracht van Konsumenten Konktakt onder achthonderd personen boven de achttien. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van de grote gemeenten veel negatiever oordelen over het functioneren van hun gemeente dan de inwoners van middelgrote steden of dorpen.

Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat gemeenten zich meer moeten inspannen voor de verbetering van de woonomgeving, zoals het schoonhouden van straten, plantsoenen en het onderhoud van voetpaden. Rommel op straat, hondepoep, vandalisme en gevaarlijke verkeerssituaties vormen een bron van ergernis. Ongeveer zes op de tien ondervraagden vindt dat hun gemeente zich te weinig inspant om de vervuiling door hondepoep tegen te gaan.

Bijna 50 procent van de ondervraagden vindt de openingstijden van gemeentelijke instellingen te beperkt. Evenveel mensen vinden dat ze niet voldoende snel en accuraat door ambtenaren in hun woonplaats worden geholpen. Wel vindt tweederde van de ondervraagden dat ze door de ambtenaren vriendelijk worden behandeld.

Volgens Konsumenten Kontakt moeten de gemeenten “aanzienlijke verbeteringen” aanbrengen in hun beleid en functioneren als zij de burgers tot tevredenheid willen stemmen. Het onderzoek moet volgens de organisatie een handvat vormen voor de gemeenten om toekomstige beslissingen beter af te stemmen op de wensen van de inwoners.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten wilde nog niet reageren op het rapport van Konsumenten Kontakt. Volgens een woordvoerder is nu al duidelijk dat andere recente onderzoeken een positiever beeld schetsen van het gemeentelijk functioneren. “We moeten dit rapport dus nog goed lezen.”