Minister: eigen bijdrage voor gedetineerden

DEN HAAG, 27 APRIL. Gedetineerden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten bijdragen aan de kosten voor hun verblijf in de cel. Dit zei minister Hirsch Ballin (justitie) gisteren in Heeze.

Als uitgangspunt voor de hoogte van het bedrag wordt de bijstandsuitkering voor alleenstaanden genomen. Dat is 1.230 gulden per maand.

De minister wil de ruim zestig miljoen die zo vrijkomt gebruiken voor de exploitatie van de 1.000 extra cellen die Justitie gaat bouwen. Het invoeren van een eigen bijdrage voor gevangenen past volgens minister Hirsch Ballin in de algemene lijn waarbij de overheid door haar te betalen kosten kan doorberekenen aan burgers die zelf de kosten veroorzaken.

Andere voorbeelden waarbij Justitie kosten voor het extra inzetten van politie wil doorberekenen zijn voetbalwedstrijden, wielerkoersen en bloemencorso's.

Voor de bouw van de extra cellen kreeg het ministerie van justitie al eerder geld van het kabinet. Tien procent van de kosten van de bouw zal worden betaald uit opbrengsten van te verwachte hogere benzine- en dieselaccijns.

Hirsch Ballin onderstreepte gisteren op een partijbijeenkomst van het CDA in Heeze het belang van extra cellen. “Als er op dit moment één probleem acuut is, dan is het wel het tekort aan celruimte. De geloofwaardigheid van de totale rechtshandhaving staat of valt met voldoende celcapaciteit. Dat is de reden waarom het kabinet, ondanks de financiële krapte, toch geld heeft vrijgemaakt voor uitbreiding van het aantal cellen”, aldus de minister. De minister zei dat in het eerste kwartaal van dit jaar 1.247 verdachten wegens celtekort zijn heengezonden. Het cellentekort en de heenzendingen worden volgens minister Hirsch Ballin vooral veroorzaakt door een toename van (zware) misdrijfzaken: door meer lange voorarresten en meer lange straffen.

Een gedetineerde met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kost justitie momenteel 250 gulden per dag. Indien een gedetineerde een bijstandsuitkering krijgt, wordt deze in principe door de sociale dienst stopgezet op het moment dat een verdachte wordt opgesloten. Een gedetineerde is immers niet langer "behoeftig'. Woont een gedetineerde samen dan wordt de bijstandsuitkering aangepast.

Volgens een woordvoerder van de sociale dienst in Amsterdam wordt de uitkering in het algemeen snel stopgezet bij detentie omdat justitie of politie gegevens doorspeelt. Voor het melden van de detentie bestaat een standaardformulier.

Uitkeringen die gerelateerd zijn aan in het verleden verdiend inkomen, zoals de WW en de WAO, lopen wel door tijdens de detentie.