Martinair ziet winst flink stijgen

SCHIPHOL, 27 APRIL. De netto winst van de luchtvaartmaatschappij Martinair is het afgelopen jaar gestegen van 64,4 miljoen gulden in 1991 tot 104,5 miljoen gulden in 1992. Het netto resultaat uit eigen bedrijfsvoering, de netto exploitatiewinst genoemd, daalde van 51,8 miljoen gulden naar 38,8 miljoen gulden.

Dit heeft de directie van Martinair vanmorgen bekendgemaakt. In de stijging van de netto winst zit een boekwinst van ruim 85 miljoen gulden die tot stand kwam door de verkoop van vliegtuigen. De winst voor belastingen, inclusief de boekwinst, is uitgekomen op 135 miljoen gulden.

Martinair-topman J. M. Schröder sprak vanmorgen de verwachting uit dat 1993 een moeilijk jaar wordt. “We moeten er voorlopig vanuit gaan dat de problemen in de wereldluchtvaart zullen doorgaan tot begin 1995”, aldus Schröder. Desondanks streeft Martinair ernaar in het lopende boekjaar eenzelfde winstniveau te halen als in het afgelopen jaar.

De omzet van de luchtvaartmaatschappij kwam in 1992 voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis uit boven een miljard en bedroeg 1.037 miljard gulden. Dat betekende een stijging van 18 procent ten opzichte van 1991 toen de omzet uitkwam op 877 miljoen gulden. Het aantal medewerkers van de maatschappij steeg met 15 procent tot 2.025.

Martinair schrijft de winst vooral toe aan de risicospreiding van haar activiteiten. De maatschappij opereert op vier deelmarkten: korte en lange afstandsvervoer van passagiers, het vervoer van vracht en het vliegen voor andere maatschappijen. In 1992 vervoerde Martinair 1,7 miljoen passagiers, 23 procent meer dan in 1991. Het passagiersvervoer naar de bestemmingen rondom de Middelandse Zee en de Canarische eilanden steeg met 34 procent. Op de lange afstand - de vluchten naar de VS, Canada, Mexico, het Caraibisch gebied en Zuidoost Azie - steeg met 24 procent.

Martinair had evenals andere luchtvaartmaatschappijen zwaar te lijden onder de malaise bij het vrachtvervoer. Een tarievenoorlog als gevolg van de overcapaciteit en een afnemende vraag naar vrachtvervoer drukte hier de inkomsten ten opzichte van 1991. In dat jaar beleefde Martinair dankzij de Golfoorlog een goed jaar voor de vracht. De maatschappij vervoerde materiaal voor de Amerikaanse troepen. Ondanks de verslechterde situatie in 1992 haalde Martinair wel winst uit de vrachtactiviteiten, al kon Schröder die winst niet specificeren. De omzetgroei bij vracht bleef beperkt tot 10 procent.

Schröder begon zijn toelichting op de jaarcijfers vanmorgen met een terugblik op 1992. “Cijfermatig is het resultaat zeer positief te noemen. Maar alles wordt overschaduwd door de ramp met een van onze toestellen in Faro in december van het vorig jaar”, aldus de topman. Schröder maakte vanmorgen bekend dat Martinair een nieuwe stichting heeft opgericht voor de passagiers en/of nabestaanden van passagiers van de december-vlucht op Faro. De maatschappij stort op 1 mei drie miljoen gulden in het vermogen van deze stichting. Uit het fonds van deze stichting kunnen uitkeringen worden gedaan als na de schade-afwikkeling materiële noden blijven bestaan, die niet door andere instanties kunnen worden vergoed.

Martinair is voor 49 procent in handen van het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd, de KLM bezit 34 procent van de aandelen en de rest, 17 procent, is in handen van financiele instellingen.