Maij: NS en Ritzen moeten opnieuw gaan onderhandelen

ALPHEN AAN DEN RIJN, 27 APRIL. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wil dat de NS en het ministerie van onderwijs opnieuw gaan onderhandelen over de OV-studentenkaart. Volgens de minister moet het verschil van 35 miljoen gulden waarop het contract met de spoorwegen is gesneuveld, door de NS en Onderwijs worden gedeeld. “Ik zou zeggen: slaap uit, deel de schade en ga weer gewoon aan het werk”, zo zei ze gisteravond op een CDA-bijeenkomst in Alphen aan den Rijn.

Volgens Maij-Weggen komt zij met haar standpunt niet op voor de NS, maar kiest ze “de zijde van het verkeers- en vervoerbeleid”. Het naast elkaar laten rijden van bussen en treinen op dezelfde trajecten noemde ze verspilling van geld en slecht voor het milieu. Het contract dat het stads- en streekvervoer vrijdagnacht met minister Ritzen (onderwijs) heeft gesloten, voorziet in een landelijk sneldienstnet van 35 buslijnen. Daarnaast zal het reguliere stads- en streekvervoer extra bussen inzetten. De touringcarbedrijven, verenigd in Busvervoer Nederland, hebben vanmorgen laten weten “veel modern materieel” voor het sneldienstnet te kunnen leveren. Maij-Weggen zei gisteren te vermoeden dat Ritzen “met zijn rug tegen de muur heeft gestaan” toen hij het contract afsloot.

Zaterdag heeft Ritzen gezegd dat hij voortdurend “goed overleg met Verkeer en Waterstaat en met de minister-president” heeft gehad over de voortgang van de onderhandelingen en dat daarbij altijd de mogelijkheid van een contract zonder de NS aan de orde is geweest. “Ik heb een kabinetsmandaat”, aldus Ritzen. Hij zei toen verder dat wat hem betreft de onderhandelingen niet meer zullen worden heropend. “We hebben nu een contract met de VSN en contract is contract.” Hij wees erop dat het kabinetsbeleid is dat de NS commerciëler en zelfstandiger moet gaan opereren.

Gisteren zei C.J. Nyqvist, president van de VSN-groep, waarin de streekbusmaatschappijen verenigd zijn, dat Ritzen al op 10 maart in een brief aan de NS en de busmaatschappijen expliciet melding had gemaakt van de mogelijkheid om alleen met de stads- en streekvervoer een contract te sluiten. Ritzen noemde deze mogelijkheid toen "next best'. Nyqvist liet zich gisteren in krachtige taal uit over de mogelijkheid dat onder druk van Verkeer en Waterstaat NS weer aan de onderhandelingstafel zou verschijnen. “Als NS langs een omweg dit contract weer zou kunnen openbreken dan betekent dat dat er nooit meer afspraken met de NS te maken zijn, omdat ze altijd weer een beroep op Verkeer en Waterstaat zal kunnen doen. Als wij te veel materieel hebben aangeschaft en er staan honderd bussen werkloos langs de dijk, dan gaan wij toch ook niet zeggen dat het contract moet veranderen?”

Inmiddels is het ministerie van VROM begonnen met een onderzoek naar de vervuilende effecten van de extra bussen. Behalve met een toename van de vervuiling op de weg, wordt bij dit onderzoek ook rekening gehouden met eventuele nieuwe grootverbruikerscontracten van de NS. Enkele maanden geleden stuitte een grootverbruikerscontract voor rijksambtenaren nog af op capaciteitsproblemen bij de spoorwegen.

De NS willen nog niet reageren op het voorstel van Maij-Weggen om het verschil van 35 miljoen gulden te delen. Wel zegt een woordvoerder dat de spoorwegen “vanzelfsprekend” bereid zijn opnieuw te onderhandelen, als daarom zou worden gevraagd. “En dan zullen we alles in het werk stellen om die onderhandelingen tot een succes te maken.”