Levenslang voor leider Fretilin

JAKARTA, 27 APRIL. De Oosttimorese guerrilla-leider Jose Alejandro "Xanana' Gusmao (46) hoorde gisteren levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen. Voor de rechtbank van Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, las openbare aanklager Endang Supardi zijn 210 pagina's tellende requisitoir voor. Op basis van 21 getuigenverklaringen achtte hij de hoofdaanklacht, “leiding geven aan rebellie tegen de regering”, bewezen.

De beklaagde bewaarde zijn kalmte toen de eis werd voorgelezen en bij het verlaten van de rechtszaal glimlachte hij naar zijn ouders en twee zusters, die zich onder de toeschouwrs bevonden. Het proces tegen Xanana, dat op 1 februari begon, wordt bijgewoond door Indonesische en Portugese journalisten, diplomaten en een vertegenwoordiger van een Australische mensenrechtenorganisatie.

Xanana gaf van 1975 tot zijn arrestatie in november vorig jaar leiding aan het Fretilin, een links-nationalistische partij die ijverde voor de onafhankelijkheid van Portugees Timor. Na de invasie door het Indonesische leger, in december 1975, sloot hij zich aan bij het Falentil, de gewapende arm van zijn partij. Toen Oost-Timor in juli 1976 door Indonesië werd geannexeerd, zette Falentil de guerrilla-oorlog tegen de Indonesische troepen voort, vanaf 1978 onder bevel van Xanana.

Xanana staat terecht wegens “rebellie” en “illegaal vuurwapenbezit”. Beide aanklachten zijn ontleend aan het Wetboek van Strafrecht en niet aan de buitengewone wet op staatsondermijnende activiteiten, die gewoonlijk wordt toegepast op leden van afscheidingsbewegingen in Indonesië. Xanana heeft zich sinds zijn arrestatie coöperatief opgesteld en Fretilin-strijders die nog op vrije voeten zijn, opgeroepen de wapens neer te leggen en de “integratie” van Oost-Timor in Indonesië te aanvaarden. Op 5 mei houdt Xanana's verdediger zijn slotpleidooi.