Jemen kiest een nieuw parlement

SANA'A, 27 APRIL. Voor het eerst sinds het marxistische Zuid-Jemen en het conservatieve Noord-Jemen drie jaar geleden tot Jemen samensmolten worden er vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De belangstelling was kennelijk niet al te groot: van de 7 miljoen stemgerechtigden (op een totale bevolking van 14,5 miljoen) hebben slechts 2,7 miljoen, onder wie 500.000 vrouwen, zich voor deelneming aan de verkiezingen laten registreren. Het is de eerste keer dat vrouwen in Jemen kunnen kiezen en kunnen worden gekozen.

Om een vreedzaam verloop van de verkiezingen te waarborgen heeft de regering 37.000 militairen ingezet om de 2.000 stembureaus te bewaken. De rest van de strijdkrachten is in staat van paraatheid gebracht. De afgelopen maanden heeft Jemen nogal wat politiek geweld meegemaakt, waaronder ontvoeringen en moordaanslagen. De machtige fundamentalistisch-islamitische partij Al-Islah meldde gisteren dat de politie had geschoten op een bijeenkomst van haar aanhangers in de Zuidjemenitische provincie Aden. Daarbij waren doden en gewonden gevallen. De afgelopen dagen zouden in totaal 12 Jemenieten de dood hebben gevonden in het kader van de verkiezingscampagne.

Er staan 301 parlementszetels op het spel, waarvoor zich ongeveer 3.500 gegadigden hebben aangemeld. Het betreft deels kandidaten voor in totaal 21 partijen, deels onafhankelijken van wie er velen echter discreet worden gesteund door de nu regerende partijen, het noordelijke, conservatieve Algemeen Volkscongres en de zuidelijke Jemenitische Socialistische Partij.

De twee partijen hebben meegedeeld te willen doorregeren - gefluisterd wordt dat ze de zetels al onderling hebben verdeeld - maar algemeen wordt aangenomen dat ze om veiligheidsredenen de macht gaan delen met Al-Islah. Deze partij, die veel invloed heeft onder de stammen in het noorden en het midden van het land, is in staat een met het reguliere leger concurrerende strijdmacht van 100.000 man op de been te brengen.

De belangrijkste partijen hebben alle in de campagne de nadruk gelegd op de slechte economische situatie en op de grote corruptie en onveiligheid. Al-Islah eist bovendien een striktere toepassing van de islamitische wet.

Verkiezingen als deze zijn een zeldzaamheid in de regio, die wordt gedomineerd door conservatieve monarchieën en één-partijstelsels. Met name het machtige buurland Saoedi-Arabië beschouwt de democratisering in Jemen met onwelwillendheid, met het oog op het gevaar dat deze trend overslaat. (Reuter, AP, AFP)