Het ministerie van binnenlandse zaken heeft per 1 ...

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft per 1 juni 1993 mevrouw drs. W.H. van Leeuwen benoemd tot projectleider voor de bestuurlijke vernieuwing in de regio Rotterdam.

Van Leeuwen moet leiding geven aan de vorming van een provincie-nieuwe-stijl in de Rotterdamse regio. Er moet onder andere een bijzondere wet worden gemaakt om de nieuwe provincie in het Rotterdam-Rijnmondgebied te kunnen vormen. Belangrijk element daarbij is intensief overleg met de vakdepartementen, de provincie Zuid-Holland en natuurlijk het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (het OOR). Mevrouw van Leeuwen (1959) studeerde bestuurskunde aan de TechnischeHogeschool Twente. Vanaf 1989 is zij werkzaam bij het ministerie van Financien. De eerste jaren bij de Inspectie der Rijksfinanciën, en vervolgens als plaatsvervangend directeur van de Centrale Directie Personeel en Management (CDPM). Daarvoor was zij werkzaam bij de Raad voor de Gemeentefinancien. Naast haar werkzaamheden bij het ministerie van financiën is Van Leeuwen sinds mei 1990 lid van de gemeenteraad van Den Haag.