Gedwongen ontslag door fusie van papierfabrikanten

ROTTERDAM, 27 APRIL. De gezamenlijke vakbonden hebben zich gisteren tegen het sociaal plan van de gefuseerde papierfabrikanten Koninklijke Nederlandse Papier (KNP), Buhrmann Tetterode en de VRG-Groep gekeerd.

De drie fabrikanten, die eind november vorig jaar tot een fusie besloten, willen de drie hoofdkantoren samenvoegen. Daarbij komen 80 arbeidsplaatsen te vervallen. Op de drie hoofdkantoren werken nu nog ruim 230 mensen. Voor ongeveer 40 medewerkers op deze hoofdkantoren voorzien de drie papierfabrikanten gedwongen ontslag.

De vakbonden zeggen onaangenaam verrast te zijn door het gisteren gepresenteerde sociaal plan van KNP, Buhrmann Tetterode en de VRG-Groep. Hierin worden gedwongen ontslagen niet uitgesloten. Bestuurder T. Peperkamp van de vakbond voor hoger personeel (VHP) zegt dat de drie fabrikanten bij de presentatie van de fusie-plannen in november hebben toegezegd de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen te zullen uitvoeren.

De vakbonden studeren nu op een alternatief plan. Peperkamp zegt mogelijkheden te zien voor interne herplaatsing, met name naar de verschillende divisies toe. Ook zou het concern "overtollige' werknemers moeten begeleiden bij het zoeken naar ander werk buiten het bedrijf. Half mei hervatten de directie en de vakbonden het overleg. De integratie van de drie hoofdkantoren moet eind juni definitief gestalte krijgen. Daarna bekijkt het concern hoe andere bedrijfsonderdelen in elkaar kunnen worden geschoven.

Bij KNP, Buhrmann Tetterode en de VGR-Groep werken in totaal 30.000 mensen, waarvan ruim 10.000 mensen in Nederland. De drie ondernemingen besloten tot een fusie om zo de toenemende schaalvergroting in de papier- en verpakkingsindustrie het hoofd te bieden. Met de fusie is een papierconcern met een omzet van 13 miljard gulden ontstaan. Het papierconcern is daarmee het tweede van Europa geworden, na het Zweedse Stora. Dit concern heeft een omzet van 15,3 miljard gulden.