Frinking is opvolger van Van Voorst op Defensie

DEN HAAG, 27 APRIL. Het Tweede Kamerlid A.B.M. Frinking (CDA) wordt op 1 juni staatssecretaris van Defensie. Het kabinet heeft daar gisteren toe besloten. Frinking volgt B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst op die per 1 juli tot gouverneur van de provincie Limburg is benoemd. Mede onder druk van minister Ter Beek heeft het CDA met de benoeming van Frinking ingestemd.

De komst van Van Voorst als gouverneur naar Maastricht is in Limburg met veel instemming ontvangen. Drie jaar geleden werd de kandidatuur van ex-staatssccretaris van Buitenlandse zaken voor het gouverneurschap in Limburg, R. van der Linden, door de PvdA tegengehouden. Ook dit keer haalde Van der Linden het niet.

De andere kandidaat van het CDA voor de opvolging van Van Voorst als staatsecretaris, de leider van de CDA-delegatie in het Europese parlement J. Penders, blijft nog één jaar in Straatsburg. Daarna zou hij een baan bij de Europese commissie krijgen maar in het partijbestuur van het CDA bestaat de wens Penders, die veel ervaring heeft en evenals Frinking katholiek is, terug te halen voor de binnenlandse politiek.

Zowel minister Ter Beek, die beducht was voor weerstand in de CDA-fractie terwijl hij volgende maand zijn Prioriteitennota in de Kamer moet verdedigen, als een aantal fractieleden van het CDA in de Tweede Kamer hebben er bij Brinkman op aangedrongen dat dit keer een fractielid zou worden benoemd.

In 1989 was de oude fractie ook niet aan bod gekomen bij de keuze voor staatssecretarissen en ministers. Dat kon niet zo doorgaan, zo maakten een aantal CDA'parlementariërs Brinkman duidelijk. Het moest ook een katholiek zijn omdat bij de opvolging van de ministers Braks en Van den Broek, de oud-ARP leden Bukman en Kooijmans, werden aangezocht.

Frinking kent de portefeuille op Defensie. Zij bestaat uit materieelaankopen, die vanwege de bezuinigingen vaak worden uitgesteld, milieu en geestelijke verzorging. Bij zijn aantreden heeft Ter Beek zelf het personeelsbeleid willen doen, dat vroeger door de staatssecretaris werd behartigd. In de komende maanden moeten vergaande beslissingen worden genomen over materieelaankopen. Hij is er niet van overtuigd dat Nederland de beschikking moet krijgen over een groot aantal gevechtshelikopters.