Foto: DEN HAAG - Driehonderd honoraire consuls ...

Foto: DEN HAAG - Driehonderd honoraire consuls dineerden gisteren in het Danstheater op uitnodiging van het Haagse college van B & W.

De consuls leggen een vierdaags bezoek aan Nederland af, waarbij in Rotterdam en Amsterdam Kamers van Koophandel, musea en havens bezocht worden. Minster van buitenlandse zaken Kooijmans wil het aantal honorair consuls uitbreiden, met name in landen waar Nederland geen ambassade heeft. Een dergelijke "low budget'-uitbreiding van de Nederlandse vertegenwoordiging kan met name gestrande toeristen ten goede komen. Nederland heeft momenteel 376 honoraire consuls, die een deel van de voorrechten en immuniteiten van reguliere consuls genieten. Honoraire consuls moeten zelf in hun inkomsten voorzien, hebben een onbesproken reputatie en goede contacten met de plaatselijke autoriteiten. Van de Nederlandse honoraire consuls is 21 procent Nederlander. Bijna een kwart is werkzaam in de scheepvaart, 18 procent in de handel, 13 procent bij banken en 12 procent is kunstenaar of heeft geen beroep. Consuls dienden traditioneel de Nederlandse scheepvaartbelangen in vreemde havens te behartigen. Sinds 1584 zendt Nederland consuls uit, meestal handelaars die met de plaatselijke autoriteiten onderhandelden bij conflicten over schipbreuken, averij, scheepspapieren en naleving van handelsverdragen. Pas sinds 1874 bestaan er speciaal opgeleide en bezoldigde consuls. Nederland organiseerde in 1965 voor het laatst een bijeenkomst voor honoraire consuls. (Foto Roel Rozenburg)