EG vorig jaar voor zeker 593 miljoen gulden opgelicht

BRUSSEL, 27 APRIL. De Europese landen rapporteren steeds meer gevallen van zogeheten EG-fraude aan Brussel. Vorig jaar noteerde de Europese Commissie 1.850 fraudezaken tegenover 1.190 zaken in 1991. De Gemeenschap is vorig jaar voor tenminste 593 miljoen gulden opgelicht. Dit blijkt uit het jaarlijkse frauderapport van de Commissie.

De gerapporteerde EG-fraude gaat grotendeels om het ten onrechte innen van landbouwsubsidies (1.030 zaken) en het ontduiken van douanerechten en landbouwheffingen (820 zaken). Bij de zeer omvangrijke steun die de EG aan arme lidstaten geeft via de structuurfondsen gaven de lidstaten maar 8 gevallen van fraude op aan Brussel. De Commissie zegt uit de cijfers geen conclusies te kunnen trekken over de totale omvang van de fraude, noch over de vraag of die nu ook echt is toegenomen. “Het enige wat met zekerheid gezegd kan worden is dat omvang van de fraude in de Gemeenschap verre de opgaven van de lidstaten overtreft”.

De directeur van de anti-fraudedienst Emile Mennens zei op een persconferentie wel de indruk te hebben dat de nieuwe opsporingstechnieken die de lidstaten sinds kort toepassen, resultaat afwerpen. Het gaat dan om computeruitwisseling van douanegegevens via Brussel, risico-analyse van handelsstromen en interpretatie van satellietfoto's waardoor lidstaten op een spoor gezet kunnen worden. Satellietfoto's worden gebruikt om de gewassen op bepaalde landbouwarealen te vergelijken met de opgaven van de boeren uit die streek.

Als typisch voorbeeld van fraude in 1992 noemt de Commissie de handel in olijfolie tussen Griekenland en Italië. Uit controle van import en exportdocumenten bleek Italië op te geven minder olijfolie te ontvangen dan Griekenland zei te sturen. Uit onderzoek bleek dat de olijfolie in andere EG-havens illegaal werd uitgeladen. Nederland en Duitsland worden in het rapport scherp bekritiseerd wegens de export van fokvee naar Polen dat in feite voor de slacht bestemd was. Op fokvee betaalt de EG een hogere exportrestitutie dan op slachtvee. “Deze twee lidstaten hebben niet genoeg gedaan om fruade te voorkomen. Hun excessief ruime interpretatie van de regels is duidelijk één van de oorzaken”.

De EG slaagde er vorig jaar in slechts tien procent van het gestolen geld terug te krijgen. Volgens Mennens heeft de afschaffing van de grenscontroles aan de binnengrenzen de drempel voor fraude verlaagd. Intussen handhaven de twaalf lidstaten ieder hun eigen rechtsstelsel, waardoor de bestrijding van fraude sterk is gefragmenteerd. Mennens klaagde over de vaak zeer moeilijke bewijslast en de lange duur van de procedures. Dat is volgens hem mede oorzaak van het lage bedrag dat de Commissie terug weet te krijgen bij de fraudeurs.