CBS: werkloosheid stijgt "zeer snel'

ROTTERDAM, 27 APRIL. Het aantal geregistreerde werklozen is in het eerste kwartaal van dit jaar “zeer snel” met 54.000 toegenomen tot 368.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de toename van de werkloosheid in de afgelopen zeventig jaar maar in twee perioden groter geweest: tijdens de economische crises begin jaren dertig en begin jaren tachtig.

Sinds augustus vorig jaar stijgt de geregistreerde werkloosheid weer. Tot de periode november-januari ging “om een beperkte toename” van ongeveer 10.000 personen meer dan een jaar eerder. Maar daarna liep de werkloosheid snel op, zo blijkt uit gegevens van het CBS. De cijfers over februari lieten al een stijging zien van 37.000, maar daarna trad een verdere versnelling op.

Ook het aantal werkloosheiduitkeringen loopt fors op. In februari was het aantal ww-uitkeringen 52.000 hoger dan een jaar eerder. Het aantal rww-uitkeringen (langdurig werklozen en schoolverlaters) daalde nog met 9.000.

De geregistreerde werkloosheid wordt sedert begin 1988 door het CBS gecorrigeerd voor “vervuiling” in de bestanden van de arbeidsbureau's. Sindsdien daalde de werkloosheid voortdurend, van 484.000 in het eerste kwartaal van 1988 tot 314.000 in het eerste kwartaal vorig jaar. In augustus 1992 kwam die dalende trend tot een einde.