Brinkman gaat akkoord met bezuinigingen van kabinet

STAD AAN 'T HARINGVLIET, 27 APRIL. CDA-fractieleider Brinkman gaat alsnog akkoord met een tragere terugdringing van het financieringstekort van het rijk. Brinkman zal zijn fractie adviseren het bezuinigingspakket van het kabinet te aanvaarden dat voorziet in zo'n tragere reductie.

Brinkman zei dit gisteravond tijdens een spreekbeurt in Stad aan 't Haringvliet (Goeree). Eerder kritiseerde de CDA-fractie minister Kok (financiën), die met het oog op de afnemende werkgelegenheid het financieringstekort minder snel wilde terugdringen. Gisteravond prees Brinkman echter de “moed van minister Kok en de andere ministers, die een jaar voor de verkiezingen niet voor pijnlijke maatregelen weglopen. De inkt van de kabinetsplannen was nauwelijks droog of de opposanten en de protestanten lieten zich al horen.” Een woordvoerder van de PvdA-fractie heeft laten weten “verheugd” te zijn dat Brinkman nu door de bocht is. Volgende week praat de Tweede Kamer over de plannen.

Brinkman zei pal achter het bezuinigingspakket te staan dat het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Hij reageerde daarmee op verwijten uit PvdA-kring, zoals onlangs nog van vice-fractievoorzitter Leijnse. Die verweet Brinkman te weinig steun aan het kabinet te geven. Alleen met de bezuinigingen op Defensie bleek Brinkman enige moeite te hebben.

De fractievoorzitter prees het kabinet voor zijn duidelijke keuze om op voorzieningen voor jongeren (minder bijstand en studiefinanciering) te bezuinigen. Die kunnen beter op eigen kracht een bestaan opbouwen dan ouderen. Brinkman noemde de maatregelen daarom “sociaal rechtvaardig”.

Brinkman sprak de “vurige hoop” uit dat de PvdA, die grote moeite heeft met onderdelen van de kabinetplannen, de besluiten voluit zal steunen. “Het is geen gulden meer, maar ook geen gulden minder”, zei Brinkman dreigend.

De minima dreigen er volgend jaar meer op achteruit te gaan dan de midden- en hogere inkomens. Het kabinet wil dat met belastingmaatregelen voorkomen. Brinkman is hier niet tegen zolang het belastingsysteem maar niet blijvend overhoop wordt gehaald. Hij wijst daarom het plan van minister Kok af om de fiscale aftrekmogelijkheden voor de midden- en hogere inkomens te beperken.