Ziekenhuis schorst na rel hartchirurg

MAASTRICHT, 26 APRIL. De raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft vrijdag het hoofd van de afdeling hartchirurgie, prof.dr. O. Penn, met onmiddellijke ingang geschorst. Twee dagen eerder had de raad al het hoofd van de onderafdeling extracorporale circulatie, D. de Jong, de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis hebben de maatregelen voorlopig geen consequenties voor het operatieschema.

De schorsing van Penn en het weren van De Jong zijn het voorlopige sluitstuk van een slepend conflict tussen de afdeling thoraxchirurgie en de raad van bestuur over het aantal hartchirurgen en perfusionisten (assistenten die tijdens een hartoperatie de bloedcirculatie van de patiënt op gang houden) dat nodig is om de afgesproken negenhonderd open hartoperaties uit te voeren. Tot nu toe wordt dat aantal gehaald met vier chirurgen en tien perfusionisten, waarvan er twee als gevolg van een arbeidsconflict thuis zitten.

Volgens berekeningen van Penn en De Jong zijn er zes chirurgen en twaalf perfusionisten nodig om de werkdruk tot redelijke proporties terug te brengen. “We draaien nu tussen de zestig en negentig uur per week, terwijl 48 uur normaal zou zijn,” aldus Penn. Hij is er van overtuigd dat een uitbreiding van de formatie zeer goed mogelijk is, omdat het ziekenhuis naar zijn zeggen zes miljoen gulden per jaar overhoudt aan de hartoperaties. Het bestuur beweert echter het tegendeel: ieder jaar zou er zes miljoen gulden op worden toegelegd. Daarom vindt de raad het redelijk dat de afdeling meer dan evenredig bijdraagt aan de lopende interne bezuinigingsoperatie.

Een poging van Penn om via de rechter inzage te krijgen in de cijfers van het ziekenhuis strandde onlangs op de ambtenarenrechter. Uiteindelijk wilde de directie wel een vijfde chirurg aanstellen, maar dan zou het aantal perfusionisten moeten worden beperkt tot zes. Toen De Jong daar niet over kon komen praten, schakelde hij onder meer de Arbeidsinspectie in. Deze constateerde volgens hem “drie zware overtredingen”. Door de raad van bestuur werd vervolgens De Jong de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. “Omdat ik het vertrouwen had geschonden door de arbeidsinspectie in te schakelen”, aldus De Jong.

Toen vervolgens vier collega's van De Jong zich uit solidariteit ziek meldden kondigde Penn aan het aantal operaties te moeten halveren. Daarop stelde de Raad van Bestuur voor om in geval van nood een beroep te doen op een perfusionist van buiten. Penn weigerde die oplossing. Voor de raad van bestuur was dat aanleiding om hem te schorsen.